COMPERIO = ‘uzzināt pavisam noteikti’ (latīņu val.)

Mūsu uzņēmumu raksturo analītiska pieeja pakalpojumu sniegšanai. Esam pārliecināti, ka efektīva komunikācija ar sabiedrību ir balstīta sākotnējās situācijas izpētē, stratēģiskā plānošanā, kas ietver komunikācijas mērķu izvirzīšanu, un sasniegto rezultātu izvērtēšanā. Kopā ar mums īstenojot projektus, organizējot pasākumus, sazinoties ar jūsu mērķauditorijām, veicot pētījumus un komunikācijas aktivitāšu izvērtējumus, jūs iegūsiet mūsu ekspertu atbalstu, pieredzi, padomus, radošās idejas un plašu sadarbības partneru tīklu. Lai risinātu jūsu organizācijai, pašvaldībai vai uzņēmumam nozīmīgas problēmas, mēs noorganizēsim jums atbilstošas apmācības un dizaina domāšanas darbnīcas, kurās palīdzēsim jums “uzšķilt radošo dzirksteli”, un paskatīties uz problēmu no cita skatu punkta.

Comperio Latvijas un starptautiskajā tirgū īsteno projektus kopš 2004. gada, savukārt mūsu ekspertes un uzņēmuma dibinātājas Inese Novada un Gunta Misāne savu pieredzi un zināšanas ieguvušas, strādājot nozarē jau 25 gadus.

Pakalpojumi

  • Stratēģiskā komunikācija
  • Pētījumi un izvērtējumi
  • Konferences, forumi, publiski pasākumi
  • Projektu vadība
  • Apmācības
  • Dizaina domāšanas darbnīcas

Atzinības

Mūsu klienti

       

© Copyright - Comperio