Samazinoties iedzīvotāju skaitam Latvijā, ikviena vidējās un augstākās izglītības iestāde saskaras ar izaicinājumu ieinteresēt potenciālos audzēkņus izvēlēties studijas tieši viņu izglītības iestādē. Profesionālās izglītības iestādēm papildus arī nākas cīnīties ar sabiedrības priekšstatiem par zemo profesionālās izglītības prestižu, kas neatbilst īstenībai, jo pēdējos gados profesionālās izglītības iestādes ir atjaunojušas savu infrastruktūru un nodrošinājuši jaunākās tehnoloģijas mācību procesam.

Lai palīdzētu Ventspils tehnikumam piesaistīt audzēkņus, 2020. gadā izstrādājām Ventspils tehnikuma paaudžu mārketinga stratēģiju, tajā definējot komunikācijas mērķus, komunikācijas principus, mērķauditorijas un starpniekauditorijas, vēstījumus mērķa auditorijām, kā arī komunikācijas taktiskā risinājumu plānu, tajā iekļaujot ieteicamos informācijas kanālus un metodes sabiedriskām attiecībām, informatīvo materiālu izstrādei, pasākumu organizēšanai, un ieteikumus digitālai komunikācijai.

Lai uzrunātu Ventspils tehnikuma atšķirīgās mērķauditorijas, sagatavojām pasākumu plānu 13 -16 gadus vecu jauniešu piesaistei mācībām tehnikumā un pasākumu plānu pieaugušo 30-50 gadu vecumā piesaistei mūžizglītības apmācībām.

Ventspils Tehnikuma mārketinga stratēģija ir izstrādāta ES finansēta projekta “Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas (Next Generation Micro Cities of Europe)” ietvaros. Projekta mērķis ir ieviest inovatīvus risinājumus darbaspēka prasmju attīstībai un cilvēkresursu stiprināšanai pilsētās, kā arī radīt labvēlīgus priekšnosacījumus uzņēmējdarbības attīstībai un jaunu darbavietu radīšanai, kā rezultātā tiks veicināta Ventspils un Valmieras ekonomikas un biznesa vide.

Attēls no Ventspils Tehnikuma Facebook profila.