Kampaņas mērķis bija sniegt sabiedrībai informāciju par sasniegtajiem rezultātiem Valsts kancelejas administrēto aktivitāšu īstenošanā un veicināt izpratni par Eiropas Sociālā fonda finansējuma ietekmi uz administratīvo šķēršļu samazināšanu, publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu un sabiedrības līdzdalības spēju stiprināšanu.

Lai iepazīstinātu sabiedrību ar ESF projektu sasniegtajiem rezultātiem un labās prakses piemēriem, izstrādājām un ieviesām komunikācijas stratēģiju par Valsts kancelejas īstenotajām Eiropas Sociālā fonda aktivitātēm.

Ieviešot Komunikāciju stratēģiju, nodrošinājām komunikāciju sociālajos medijos (Twitter, draugiem.lv) un mediju attiecības (preses relīzes, rakstu gatavošana, interviju un sižetu iniciēšana) kā arī tiešu elektronisko saziņu ar mērķauditorijām. Sagatavojām informatīvus materiālus (piem., kalendāri, infografikas), organizējām foto konkursu ESF projektu īstenotājiem, organizējām pasākumus. Balstoties uz identificētajiem ESF projektu piemēriem, izstrādājām karikatūru izstādi. Noslēgumā izvērtējām kampaņas sasniegumus, tajā skaitā veicot mērķauditoriju aptauju par kampaņas rezultātiem. 75,2% aptaujas respondentu pilnībā piekrita vai drīzāk piekrita, ka saņemtā informācija bija aktuāla, 72,6% – ka noderīga, 66,4% – ka kļuvusi interesantāka un 69,9% ka kļuvusi saprotamāka.

Noslēdzot darbu, saņēmām pateicību no Valsts kancelejas direktores Elitas Dreimanes par ilggadīgu sadarbību, atbalstu un augstvērtīgo ieguldījumu sabiedrības informēšanā par Eiropas Savienības fonda aktivitāšu un projektu rezultātiem.

Attēls no kampaņas karikatūru izstādes