Nodarbības pieaugušajiem Sabiedriskās attiecības – praksē

Vienas, divu vai trīs dienu intensīvo mācību mērķis ir sniegt ieskatu sabiedrisko attiecību jautājumos, galvenokārt pievēršot uzmanību praktiskiem aspektiem. Liela daļa nodarbību ir veltīta praktisku uzdevumu veikšanai, diskusijai, gadījumu analīzei un pieredzes apmaiņai dalībnieku vidū.

Nodarbībās tiek skaidrots komunikācijas process, sabiedrisko attiecību atšķirības salīdzinot ar reklāmu, propagandu, mārketingu, tiek stāstīts, kā plānot sabiedrisko attiecību kampaņu, apskatītas izplatītākās sabiedrisko attiecību metodes. Padziļināta uzmanība tiek pievērsta mediju attiecībām: intervijas nosacījumiem, raksturotas atšķirības starp radio, televīziju un presi. Klausītāji tiek iepazīstināti ar preses paziņojuma struktūru un saturu, preses konferences organizēšanas pamatnosacījumiem. Vairākos kursos iekļauta arī prezentācijas māksla, prasme uzstāties auditorijas priekšā, iekļaujot uzstāšanās individuālu vai grupas analīzi. Papildus tiek apskatīta arī reputācijas nozīme sabiedrisko attiecību kontekstā, kā tā veidojas un, kāpēc ir nepieciešams veidot institūcijas, organizācijas vai uzņēmuma reputāciju.

Comperio eksperti ir vadījuši sabiedrisko attiecību mācības Kuldīgas, Jelgavas, Liepājas apkārtnes, Dundagas, Aknīstes un Talsu pašvaldību darbiniekiem, Kurzemes reģiona tālākizglītības darbiniekiem, biznesa sieviešu asociācijas „Līdere” mentoringa programmas dalībniekiem, cilvēkiem, kas atbildīgi par Eiropas Savienības fondu administrēšanu Latvijā, cilvēku ar invaliditāti un Moldovas nevalstisko organizāciju pārstāvjiem.