Sabiedrības līdzdalības projekts Latvija 2030. Tava izvēle

Sabiedrības līdzdalības projekts „Latvija 2030. Tava izvēle” tika īstenots, lai noskaidrotu, kādu Latvijas nākotni redz tās iedzīvotāji, tā sniedzot atbalstu ekspertu grupai, kas profesora Roberta Ķīļa vadībā izstrādāja Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju (LIAS). LIAS uzdevums bija iezīmēt valsts attīstības vadlīnijas laika periodam līdz 2030. gadam.

Projekta laikā ikvienam cilvēkam bija iespēja pateikt, kādā Latvijā viņš vēlas dzīvot un ieteikt, kā šādu Latviju veidot, piedaloties kādā no 10 reģionālajiem forumiem vai ekspertu diskusijās, diskutējot internetā.

Izvirzot projekta mērķus, tika noteikts, ka vēlams panākt vismaz 1% Latvijas iedzīvotāju, t.i., aptuveni 25 000 cilvēku, aktīvu iesaistīšanos LIAS izstrādē. Mēs esam lepni, ka, pateicoties mūsu iesaistei, šo mērķi izdevās daudzkārt pārsniegt – kopumā aktīvi iesaistījās, t.i., piedalījās forumos, iesūtīja ierosinājumus pa e-pastu vai internetā, komentēja dilemmas, attīstības scenārijus, speciāli meklēja informāciju par šo tēmu, aptuveni 150 000 cilvēku. Projekta „Latvija 2030. Tava izvēle” tēmas tika pieminētas vairāk nekā 500 publikācijās, no tām 57 – nacionālajos periodikas izdevumos, 43 – reģionālajos periodikas izdevumos.