Pēc Sabiedrības integrācijas fonda pasūtījuma, kopā ar SIA “Safege Baltija” un SIA “Prospero” 2017. gada sākumā izstrādājām “Sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanas pasākumu stratēģiju pretdiskriminācijas un dažādības veicināšanai.”

Lai izstrādātu stratēģiju, sākumā veicām izpēti par sabiedrības attieksmi pret dažādo, atšķirīgo, tā iemesliem un iespējām mainīt viedokļus, kuras laikā tika apkopoti un izvērtēti vairāk nekā 100 Latvijā un citviet pasaulē veikti pētījumi par diskrimināciju, toleranci un vienlīdzību. Tāpat tika veikts tiešais pētījums, aptaujājot vairāk nekā 1000 Latvijas iedzīvotāju. 34 strukturētajās intervijās pārrunāti aktuālie jautājumi ar diskriminācijas riskam pakļauto grupu pārstāvjiem, darba devējiem un nozares ekspertiem. Izvērtēta pasaules komunikācijas kampaņu labā prakse. Izpētes rezultāti atspoguļoti ziņojuma 227 lapās.

Pamatojoties uz veikto izpēti, sagatavojām ieteikumus, kā rīkoties, ko uzrunāt un ar kādiem vārdiem to darīt, lai parādītu iespējas tur, kur šobrīd varbūt saredzam draudus. Visi šie ieteikumi ir apkopoti informētības paaugstināšanas stratēģijā, kur tie ir sagrupēti darbam ar dažādām mērķauditorijām.

Ceram, ka šī stratēģija ir iedvesmas avots ikvienam, kas strādā gan ar diskriminācijai pakļautajām grupām, gan arī ar sabiedrību kopumā. Stratēģijas izstrādes laikā veiktajā pētījumā ir pierādījies, ka cilvēkiem vajadzētu uzņemties individuālu atbildību un sekot savai rīcībai. Patiesībā pašu cilvēku attieksme, nevis valsts politika veido diskriminējošas situācijas, jo katrs cilvēks ar savu rīcību var būtiski uzlabot savu apkārtējo vidi.

Attēls no Pixabay.com