Cilvēki pēc ieslodzījuma nereti sastopas ar līdzcilvēku un arī darba devēju aizspriedumiem, tomēr tieši viņu atbalsts ir svarīgākais, lai cilvēks neatgrieztos uz nozieguma ceļa un ieslodzījuma.

Lai labāk izprastu iemeslus, kas traucē bijušajiem ieslodzītajiem atgriezties sabiedrībā, 2018. gadā pēc Ieslodzījumu vietu pārvaldes pasūtījuma sadarbībā ar nodibinājumu “Baltic Institute of Social Sciences” veicām apjomīgu pētījumu analizējot iedzīvotāju, darba devēju, pakalpojumu sniedzēju viedokļus pret bijušajiem un esošajiem ieslodzītajiem, kā arī vērtējot bijušo un esošo ieslodzīto uzskatus. Balstoties uz pētījuma rezultātiem, izstrādājām komunikāciju stratēģiju ar ieteikumiem stereotipu mazināšanai par bijušajiem ieslodzītajiem.

Cita starpā pētījumā tika secināts, ka 80% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju tic, ka vienreiz noziegumu izdarījis cilvēks spēj laboties, ja viņam palīdz iekļauties sabiedrībā. Tāpat 10 % aptaujāto darba devēju ir snieguši vai šobrīd nodrošina darbu cilvēkiem pēc ieslodzījuma, savukārt vēl 14 % uzņēmēju izskata iespēju tuvākajā nākotnē nodarbināt bijušo ieslodzīto. Tajā pašā laikā katrs ceturtais bijušais ieslodzītais saskāries ar diskrimināciju, meklējot darbu vai uzsākot darbu jaunā darbavietā. Kaut arī darba devēji piesardzīgi izturas pret bijušo ieslodzīto nodarbināšanu, 78 % iedzīvotāju uzskata – uzņēmumi, kas nodarbina bijušos ieslodzītos, sniedz ieguldījumu sabiedrības drošībā. Viņu attieksme pret uzņēmumu sniegtajiem pakalpojumiem un ražotajām precēm tādēļ būtiski nemainītos.

Attēls no Pixabay.com