Pētījums par Eiropas Ekonomiskās zonas/Norvēģijas finanšu instrumentu NVO fondu

No 2007. gada septembra līdz 2011. gada februārim Latvijā tika īstenota Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta programma „NVO fonds”. Atbildīgs par tās ieviešanu bija Sabiedrības integrācijas fonds. Lai sagatavotos programmas jaunajam cēlienam, Sabiedrības integrācijas fonds vēlējās noskaidrot Eiropas Ekonomiskās zonas/Norvēģijas finanšu instrumentu NVO fonda projektu iesniedzēju un īstenotāju viedokli par „NVO fonda” līdzšinējo darbību, kā arī noskaidrot to domas par NVO fonda ieviešanas nosacījumiem nākotnē. Mūsu eksperti nodrošināja pētījuma aptaujas anketas izstrādi, datu ieguvi, datu apstrādi, kā arī pētījuma rezultātu apkopojumu pētījuma atskaitē. Pētījuma rezultāti tika izmantoti, pamatojot finansējuma devējiem fonda nozīmi gan pagātnē, gan nākotnē.