Konference noslēdza projektu, kura mērķis bija izstrādāt priekšlikumus akadēmiskās karjeras reformai Latvijā. Projekts bija Pasaules Bankas trešās sadarbības rezultāts ar partneriem Latvijā, ko atbalstīja Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorāts.  Konferences mērķis bija iepazīstināt un apspriest Pasaules Bankas komandas gala ziņojumu un Izglītības un zinātnes ministrijas darba grupas izstrādātos priekšlikumus.

Pasākuma norisei nodrošinājām tiešraidi Facebook platformā un Zoom vidē, latviešu – angļu valodas sinhrono tulkošanu gan pasākuma norises vietā, gan Zoom vidē, kā arī dalībnieku ēdināšanu. Pasākumā klātienē piedalījās 25 dalībnieki, bet attālināti 140.