Konferencē OECD Nodarbinātības, darba un sociālo lietu direktorāta eksperti prezentēja zinātnisko pētījumu, kurā izvērsti analizēti Latvijas īstenotie darba tirgus politikas pasākumi, kā arī sniegts OECD ekspertu redzējums par galvenajiem nākotnes izaicinājumiem. Pētījumā detalizēti analizēta Latvijas darba tirgus politika, izvērtējot Nodarbinātības valsts aģentūras organizēto pasākumu, tostarp apmācību un atbalstītās nodarbinātības, ietekme uz darba atrašanas iespējām un darba samaksas pieaugumu, kā arī reģionālās mobilitātes izaicinājumi. Pētījuma rezultāti tika apspriesti divās paneļdiskusijās, kurās piedalījās nozares eksperti no Latvijas. Konferencē piedalījās 111 valsts iestāžu, nevalstisko organizāciju, zinātnes pārstāvji un citi interesenti, un vairāk nekā 200 interesenti noskatījušies konferenci tiešsaistē vai ierakstā pēc tās norises

Nodrošinājām konferences moderatoru, konferences tiešraidi, sinhrono tulkošanu (latviešu/angļu valoda) pasākuma laikā, konferences dalībnieku ēdināšanu, dalībnieku reģistrāciju pirms pasākuma tiešsaistē un pasākuma laikā, izstrādājām stāvstendu, kā arī nodrošinājām visu konferences tehnisko nodrošinājumu – apskaņošana, apgaismošana, prezentācijas tehnika un cita konferences loģistika. Pēc konferences izstrādājām konferences norisi un tās galvenās tēmas raksturojošu video rullīti.

Attēls no Comperio arhīva