Mācību laboratorija – integrācijai

Pasaulē eksistē tik daudz labu piemēru tam, ko dažādas organizācijas dara, lai palīdzētu cilvēkiem ar invaliditāti atgriezties darba tirgū, iesaistīties sabiedrības norisēs, kā arī iegūt izglītību un jaunas kvalifikācijas iemaņas. Ideju ir daudz, bet tās nav apkopotas vienuviet. Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Gruntvig apakšprogrammas projekta „Mācību laboratorija – integrācijai” (Learning Lab for Integration) pamatideja bija izveidot datubāzi, kurā ikviens interesents var iepazīties ar labās prakses piemēriem gan Latvijā, gan citās pasaules valstīs.

Projektā bija iesaistītas organizācijas no trim Eiropas Savienības valstīm – Latvijas, Lielbritānijas un Spānijas: mēs, Comperio, kā galvenais partneris, „Invalīdu un viņu draugu apvienība „Apeirons”” (Latvija), Point Europa (Lielbritānija) un Espiral Entitat De Serveis (Spānija).

Lai pēc iespējas vairāk apkopotu labās prakses piemērus no Latvijas, kopā ar „Apeironu” organizējām labo piemēru konkursu „Mēs esam stipri!”. Uzmanības piesaistīšanai izstrādājām provokatīvu konkursa logo – Supermenu invalīdu ratiņos –, tādējādi uzsverot, ka viss ir iespējams, ja ir griba. Konkursa veiksmīgā norise ļāva pārsniegt projektā izvirzīto uzdevumu. Kopumā tika saņemti 64 labās prakses piemēri no visas Latvijas – no ļoti atšķirīgām organizācijām un indivīdiem. Arī projekta gala novērtējumā Eiropas Savienības Izglītības, audiovizuālās un kultūras aģentūras eksperti norādīja: „Efektīvi rezultāti un izcils izplatīšanas process!”

Projekta laikā izstrādātā datubāze ir pieejama projekta tīmekļa vietnē: latviešu valodā www.tavanakotne.eu, angļu valodā www.futureforyou.eu, spāņu valodā www.sufuturo.eu.