Gatavojot Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijas (DAIF Latvija) projekta pieteikumu ES struktūrfondu specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” pasākuma “Klasteru programma” izsludinātajam konkursam, viens no būtiskākajiem darbiem bija palīdzēt organizācijai sagatavot Klastera attīstītības stratēģiju. Tas ir darbs, kas nav iespējams bez organizācijas biedru iesaistes.

Lai iesaistītu organizācijas biedrus attīstības virzienu definēšanā, organizējām vairākas darbnīcas, kuru laikā ar radošām metodēm kopīgi definējām nozares problēmas un priekšrocības, klastera stiprās un vājās puses, izaicinājumus un draudus (SVID analīze), mērķa tirgus, klastera specializāciju un aktivitātes.

Tieši biedru iesaiste plānošanā ļāva sagatavot attīstības stratēģiju atbilstoši viņu interesēm un iegūt ES struktūrfondu atbalstu 400 000 eiro apmērā tās īstenošanai.

Attēls no Latvijas Armijas Flicr konta.