Tiešsaistes konference bija veltīta jaunajam jaunatnes politikas plānošanas periodam, un sniedza ieskatu galvenajās jaunatnes jomas prioritātēs nākamajiem septiņiem gadiem. Konferencē piedalījās darbā ar jaunatni iesaistītie – pašvaldību lēmumu pieņēmēji, jaunatnes lietu speciālisti un jaunatnes darbinieki, jaunatnes organizāciju pārstāvji, jaunatnes jomas eksperti, jaunieši un citi interesenti. Konferenci tiešraidē varēja vērot Jaunatnes lietas un IZM Facebook lapās. Klātienē piedalījās 37 pasākuma moderatori, lektori un diskusiju dalībnieki, bet 89 dalībnieki konferenci vēroja attālināti.

Konferences norisei nodrošinājām telpas, tehnisko aprīkojumu pasākuma nodrošināšanai un tiešraidei, tiešraidi Facebook platformā, ieraksta pēcapstrādi, dalībnieku ēdināšanu, konferences moderatoru un trīs sarunu ciklu moderatorus, sagatavojām konferences vizuālo noformējumu, un veicām klātienes dalībnieku reģistrāciju atbilstoši Covid-19 epidemioloģiskajām prasībām.

Attēls no Comperio arhīva