Cilvēki pēc ieslodzījuma nereti sastopas ar līdzcilvēku un arī darba devēju aizspriedumiem, tomēr tieši viņu atbalsts ir svarīgākais, lai cilvēks neatgrieztos uz nozieguma ceļa un ieslodzījuma.

Lai labāk izprastu iemeslus, kas traucē bijušajiem ieslodzītajiem atgriezties sabiedrībā, 2018. – 2019. gadā pēc Ieslodzījumu vietu pārvaldes pasūtījuma, sadarbībā ar apakšuzņēmēju nodibinājumu “Baltic Institute of Social Sciences” veicām padziļinātu izpēti.  Balstoties uz veiktā pētījuma secinājumiem, izstrādājām Komunikācijas stratēģiju sabiedrības un darba devēju aizspriedumu mazināšanai par bijušajiem ieslodzītajiem 2019. – 2022. gadam. Stratēģijā ir definētas mērķa auditorijas, vēstījumi, ieteicamie informācijas kanāli un metodes. Tā ietver komunikācijas taktisko risinājumu plānu t.sk. ieteikumus mediju attiecību veidošanai, pasākumu organizēšanai un krīzes komunikācijas plānu.

Attēls no Pixabay.com