Komunikācija mūsdienu vidēEiropas vienotais tirgus, pārrobežu projekti, arvien aktīvāka iedzīvotāju pārvietošanās Eiropas Savienības robežās, interneta pieejamības pieaugums, moderno tehnoloģiju plašāks un biežāks lietojums saziņā atklāj virkni problēmu, kuru pamatā ir nepieciešamība komunicēt ar dažādu kultūru pārstāvjiem, turklāt to darot nepierastā e-vidē.

Šīs ir prasmes, ko mūsdienu pieaugušie nav varējuši apgūt izglītības iestādēs, jo daudzi e-vides komunikācijas rīki ir salīdzinoši jauna parādība, kas turklāt attīstās un mainās ļoti lielā ātrumā. Mūsdienās ļoti bieži starppaaudžu izglītībā ir prasmju nodošana nevis no vecākās paaudzes jaunākajai, bet tieši otrādi – jaunākā paaudze izglīto vecāko paaudzi, turklāt īpaši izteikti tas ir informāciju tehnoloģiju jomā un to izmantojumā ikdienas dzīvē.

Lai dotu iespēju pieaugušajiem apgūt šīs prasmes, mēs organizējām Mūžizglītības programmas Grundtvig apakšprogrammas darbnīcu “Komunikācija mūsdienu vidē”, kuras viena no sarunu tēmām bija atšķirības komunikācijā dažādās vidēs. Nedēļu ilgajā darbnīcā, kuras mācību programmu mēs izstrādājām un vadījām, piedalījās 20 cilvēki no 10 dažādām Eiropas valstīm. Darbnīcas laikā apskatījām tādas tēmas kā komunikāciju un prezentāciju prasmes, sociālie mediji, interneta komunikācijas līdzekļu izmantošana darbā un privātajā dzīvē, grupu darba vadīšana un mediju attiecību pamatprincipi.

Darbnīcas laikā kopīgi izstrādājām informatīvu materiālu, kas vieglā, saprotamā un izklaidējošā veidā sniedz ieteikumus komunikācijai ar darbnīcas dalībnieku valstu iedzīvotājiem. Tas var noderēt ikvienam cilvēkam, kas vēlas uzzināt vairāk par kādu no šīm valstīm, sazināties ar tās cilvēkiem gan klātienē, gan ar interneta vai citu komunikācijas kanālu starpniecību.

Darbnīcas dalībniece no Itālijas Stefānija Albanēze: „Es uzskatu, ka darbnīca bija perfekta. Tā bija labi organizēta, pat katrs sīkums bija pārdomāts. Inese un Gunta ir lieliskas pasniedzējas, tāpēc es apguvu daudz jauna par komunikāciju rīkiem.”