Pēc Sabiedrības integrācijas fonda pasūtījuma, kopā ar SIA “Safege Baltija” un SIA “Prospero” 2017.gada sākumā izstrādājām “Sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanas pasākumu stratēģiju pretdiskriminācijas un dažādības veicināšanai.”

Lai izstrādātu stratēģiju, sākumā veicām izpēti par sabiedrības attieksmi pret dažādo, atšķirīgo, tā iemesliem un iespējām mainīt viedokļus, kuras laikā tika apkopoti un izvērtēti vairāk nekā 100 Latvijā un citviet pasaulē veikti pētījumi par diskrimināciju, toleranci un vienlīdzību. Tāpat tika veikts tiešais pētījums, aptaujājot vairāk nekā 1000 Latvijas iedzīvotāju. 34 strukturētajās intervijās pārrunāti aktuālie jautājumi ar diskriminācijas riskam pakļauto grupu pārstāvjiem, darba devējiem un nozares ekspertiem. Izvērtēta pasaules komunikācijas kampaņu labā prakse. Izpētes rezultāti atspoguļoti ziņojuma 227 lapās.

Izpētes ziņojums par pašreizējo sabiedrības izpratnes un informētības līmeni un efektīvākajiem informācijas sniegšanas mehānismiem.

Attēls no Pixabay.com