Informatīvi materiāli sociālā dialoga veicināšanai Latvijā


Kopš darbības pirmsākumiem Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) mērķis ir kāpināt Latvijas uzņēmumu konkurētspēju, kuras pamatā ir cilvēks ar savu biznesa ideju un komanda, kas gatava šo ideju īstenot un sadarboties. Latvijā ir daudz uzņēmīgu cilvēku un bieži vien viņiem ir nepieciešams vien padoms, lai uzņēmējdarbība veiksmīgi attīstītos. Pēc LDDK pasūtījuma Comperio, piesaistot autoru kolektīvu – nozaru galvenos ekspertus, sagatavoja trīs praktiskas grāmatas darba devējiem, lai pilnveidotu sociālo dialogu Latvijā:

„Sociālā partnerība Latvijas reģionos: piemēri, analīze, attīstība” – skaidro un praksē apliecina sociālā dialoga un sociālās partnerības jēdzienus. Ziņojums sniedz ieskatu sociālā dialoga norisēs nacionālajā līmenī, kurā iesaistās lielākās darba devēju un arodbiedrību organizācijas sociālo partneru statusā.
„Cilvēkresursu plānošanas un novērtēšanas metodes mazam un vidējam uzņēmumam” – paredzēts uzņēmējiem, sniedzot praktiskus ierosinājumus un piemērus cilvēkresursu vadībā mazā un vidējā uzņēmumā. Grāmatā sniegti padomi personāla piesaistei un atlasei, cilvēkresursu plānošanai, darbinieku motivēšanai un atalgošanai, darba devēja un darbinieka tiesisko attiecību administrēšanai.
„Labas pārvaldības rokasgrāmata” – dod iespēju iepazīties ar starptautiski atzītu, zinātniski praktisku pārvaldības jēdzienu skaidrojumu un izprast labas pārvaldības iespējas ikvienas organizācijas darbā un mijiedarbībā ar sabiedrību. Grāmatā sniegti praktiski labas pārvaldības piemēri no Latvijas uzņēmumu, pašvaldību un valsts iestāžu pieredzes.

Visus materiālus darba devēji un darba devēju organizāciju pārstāvji varēja saņemt LDDK centrālajā birojā Rīgā un reģionālajās struktūrvienībās Liepājā, Rēzeknē, Jēkabpilī un Cēsīs.