2017.gadā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pirmo reizi apkopoja informāciju par visu pašvaldību sniegto pakalpojumu ģimenēm. Lai veicinātu iedzīvotāju līdzdalību ģimeņu atbalsta politikas novērtēšanā, pirmo reizi notika konkurss nosakot “Ģimenei draudzīgāko pašvaldību”, kurā nozīmīgs solis bija tieši ģimeņu vērtējums par pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem.

Mēs izstrādājām integrētās informatīvās kampaņas stratēģiju un plānu konkursa “Ģimenei draudzīga pašvaldība” publicitātes un iedzīvotāju dalības nodrošināšanai. Plānā ir definētas mērķa auditorijas, vēstījumi, kampaņas radošais risinājums, ieteicamie informācijas kanāli un metodes. Stratēģijā tika ietverti sekojoši komunikācijas taktikas instrumenti – sabiedriskās attiecības, digitālā komunikācija, reklāmas risinājumi, informatīvie materiāli, speciālie pasākumi. Tika izstrādāts konkursa vizuālais risinājums un tīmekļa vietnes uzbūve.

Ieviešot stratēģiju, īstenojām aktivitātes un sasniedzām šādus rezultātus:

  • tīmekļa vietnes vietagimenei.lv izstrāde un uzturēšana, tajā skaitā nodrošinot iespēju salīdzināt pašvaldību sniegtos pakalpojumus ģimenēm, pasākumu kalendāru, brīvā laika pavadīšanas karti, jaunumu sagatavošanu un ievietošanu, konkursa rezultātu – pašvaldību labo piemēru aprakstu sagatavošana un publiskošana;
  • no 2017. gada 2.-31. oktobrim tīmekļa vietnē vietagimenei.lv tika organizēts iedzīvotāju balsojums par ģimenei draudzīgāko pašvaldību, novērtējot pašvaldību sniegtos pakalpojumus ģimenei sasniedzot vairāk nekā 50 000 balsojumus;
  • komunikācija sociālajos tīklos (Twitter, Facebook, draugiem.lv), tajā skaitā sociālo tīklu profilu izveidošana, sekotāju piesaistīšana (Facebook – 962 sekotāju, draugiem.lv – 170 sekotāju, Twitter – 88 sekotāju piesaiste trīs kampaņas aktīvās norises mēnešu laikā), konkursu organizēšana iedzīvotāju balsojuma veicināšanai, reklāmu izvietošana sociālajos tīklos, ikdienas komunikācija;
  • mediju attiecības (preses relīzes, interviju un sižetu iniciēšana), sasniedzot gandrīz 1,5 milj. mediju kontaktus (neskaitot interneta medijus);
  • tiešā saziņa ar mērķa auditorijām, t.sk. nevalstiskajām organizācijām, pašvaldībām un konkursa atbalstītājiem.