Veicot Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. – 2020. gada plānošanas perioda komunikācijas stratēģijas 2015. – 2023. gadam ieviešanas efektivitātes vidusposma (mid-term) izvērtējumu 2020. gadā, viens no soļiem bija veiktā izvērtējuma secinājumu verificēšana un nākotnes rekomendāciju izstrāde sadarbībā ar ES struktūrfondu komunikācijā iesaistīto institūciju darbiniekiem.

Pēc diskusijas par darba grupas secinājumiem par līdzšinējās komunikācijas efektivitāti, mūsu eksperti vadīja dizaina domāšanas darbnīcu. Izmantojot dizaina domāšanas metodes, mūsu mērķis bija rosināt komunikācijas speciālistus, plānojot komunikācijas pasākumus par ES struktūrfondu ieguldījumu, “paskatīties uz problēmu mērķa grupas acīm” – izvērtēt viņu vajadzības, viņu informācijas patēriņu un vēlamo informācijas saņemšanas veidu, lai izstrādātu efektīvu komunikācijas pasākumu plānu.

Attēls no Pixabay.com