Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā ielikuma laikrakstā Latvijas Avīze novērtējums

Lai nodrošinātu regulāru informāciju par Eiropas Savienības jautājumiem Latvijas iedzīvotājiem un sniegtu plašāku pārskatu par dažādām tēmām saistībā ar to, laikraksts „Latvijas Avīze” (LA) ar Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā finansiālu atbalstu veido iknedēļas ielikumu avīzē „Tepat, Eiropā!”. Lai izvērtētu lasītāju attieksmi un interesi par ielikumu „Tepat, Eiropā!” un novērtētu tā efektivitāti, tika veikts pētījums, analizējot avīzē publicētos ielikumus. Ņemot vērā pētījuma rezultātus, tika izstrādāti ieteikumi, kā padarīt to efektīvāku.

Mūsu eksperti SIA „SKDS” vadībā piedalījās pētījuma metodoloģijas un instrumentārija izstrādē, intervējamo saraksta sagatavošanā, pētījuma datu vispārējā analīzē un izstrādāja rekomendācijas produkta pilnveidošanai.

Pētījums ietvēra plašu pētījuma metožu klāstu:

  • dokumentu analīze – ielikuma kontentanalīze un iepriekš veikto pētījumu apskats;
  • Latvijas iedzīvotāju aptauja – 1060 respondentu vecumā no 15 līdz 74 gadiem;
  • LA lasītāju aptauja – 512 respondenti, kuri regulāri lasa avīzi;
  • padziļinātās intervijas – 20 eksperti;
  • fokusgrupu diskusijas – 2 diskusijas ar LA lasītājiem.

Pētījuma rezultāti ļāva secināt, ka LA lasītāji kopumā pozitīvi vērtēja gan avīzi, gan arī informāciju ielikumā, uzskatot, kā tā ir interesanta, praktiska un noderīga. Par ielikumu “Tepat, Eiropā” 84% respondentu norādīja, ka tas ļauj iegūt jaunāko informāciju par Eiropas Savienību, bet 75% izteicās, ka atbilst lasītāju interesēm. Pētījuma secinājumi un rekomendācijas deva pamatu ielikuma „Tepat, Eiropā!” satura pilnveidei, kā rezultātā sadarbība starp LA un Eiropas Komisijas pārstāvniecību turpinās arī šobrīd.