Drošības un aizsardzības industriju diena ir ikgadējs pasākums, kas dod iespēju satikties nozares uzņēmumiem ar valsts pārvaldes iestāžu, armijas pārstāvjiem, kopīgi pārrunāt nozares aktuālos jautājumus, kā arī nodemonstrēt industrijas jaunākos pakalpojumus un produktus. 2018. gadā pasākumā piedalījās vairāk nekā 200 Latvijas un citu Eiropas Savienības valstu valsts, pašvaldību, uzņēmumu un nevalstisko organizāciju un diplomātiskā korpusa pārstāvji. 2019. gadā pasākumā piedalījās jau vairāk nekā 300 dalībnieku. Pasākumu rīko Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija sadarbībā ar LR Aizsardzības ministriju.

Gan 2018., gan 2019. gadā Industriju dienu ietvaros notika starptautiska konference ar ārvalstu lektoru dalību (no Eiropas Komisijas Izaugsmes direktorāta, Lielbritānijas, Igaunijas, Izraēlas un citām valstīm) kā arī Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijas biedru produktu un ražojumu izstāde; organizētas jauno produktu prezentācijas industrijas dienas dalībniekiem; interaktīvā veidā, izmantojot tiešsaistes interneta rīkus, apkopoti priekšlikumi zinātnes un industrijas turpmākai sadarbībai.

Mūsu uzdevums bija nodrošināt pasākumu tehnisko organizēšanu, tajā skaitā pakalpojumu sniedzēju koordinēšanu pasākuma telpu nodrošināšanai, apskaņošanai, apgaismošanai, ēdināšanai, telpu iekārtošanai, pasākuma vizuālajam noformējumam, pasākuma tulkošanai. Nodrošinājām pasākuma fotografēšanu, moderatora darba koordinēšanu, lektoru prezentāciju apkopošanu, jauno produktu izstādes dalībnieku un Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijas biedru izstādes koordinēšanu, dalībnieku reģistrāciju, nodrošinot nepieciešamo darbinieku atbalstu pasākuma laikā, ieskaitot dokumentu pārbaudi drošības apsvērumu ievērošanai.

Attēls no Latvijas Armijas Flicr konta