Lai veicinātu studentu, valsts un pašvaldību līmeņa labklājības politikas veidotāju, darba devēju, reģiona iedzīvotāju, žurnālistu un citu interesentu izpratni par Eiropas Savienības fondu ieguldījumu saturu, mērķiem un lomu labklājības politikas īstenošanā Latvijā attiecībā uz cilvēku ar invaliditāti sociālo iekļaušanu un nodarbinātību, 2017. gada nogalē koordinējam piecus seminārus studentiem un organizējām piecus publiskus forumus sadarbībā ar Latvijas augstskolām “Cilvēki ar invaliditāti sabiedrībā: KĀ nevis VAI”.

Katrs forums tika veltīts kādam no ES struktūrfondu ieguldījuma aspektiem. Forums Liepājas Universitātē “Atvērta skola – sākums atvērtai sabiedrībai” bija veltīts izglītības jautājumiem. Forums Valmierā Vidzemes augstskolā “Sociālā uzņēmējdarbība kā iespēja veidot iespēju” deva iespēju iepazīt sociālo uzņēmumu lomu iekļaujošas nodarbinātības veidošanā. Forumā Jelgavā “Iekļaujoša nodarbinātība – pienākums, privilēģija vai izdevība” Latvijas Lauksaimniecības universitātes studenti satika Labklājības ministrijas, Nodarbinātības valsts aģentūras un vairāku nevalstisko organizāciju pārstāvjus, lai uzzinātu par iekļaujošas nodarbinātības priekšrocībām. Savukārt Rīgas Stradiņa universitātē notika publisks forums “Cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem šodienas Latvijā”, kurā tika diskutēts par cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem iekļaušanos sabiedrībā un daba iespējām. Forumu cikla noslēgumā Daugavpils Universitātē notika publisks forums “Jaunieši ar invaliditāti darba tirgū – mīti un realitāte”, kurā tika runāts par iespējām nodarbināt jaunieti ar invaliditāti. Kopumā forumos piedalījās vairāk nekā 370 dalībnieki – studenti, valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki, uzņēmēji, nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Šo forumu norisē bijām atbildīgi gan par forumu saturu gan to tehnisko norisi. Atbilstoši foruma tēmai, mēs izstrādājām katra forumu darba kārtību, uzaicinājām runātājus, nodrošinājām pasākuma vadīšanu un diskusiju moderēšanu. Visiem forumiem tika nodrošināta tiešraide internetā un foruma video ieraksts. Tāpat nodrošinājām klausītāju uzaicināšanu, reģistrēšanu un apmeklējuma uzskaiti. Lai pievērstu plašākas auditorijas uzmanību, sniedzām sabiedrisko attiecību pakalpojumus publisko forumu popularizēšanai, rakstu un interviju iniciēšanu medijos, sagatavojām ierakstus komunikācijai sociālajos medijos, izstrādājām vienotu forumu vizuālo noformējumu (informatīvie plakāti, darba kārtība, foruma titulslaids, kustīgs GIF fails). Nodrošinājām arī telpas, apskaņošanu, prezentāciju tehniku un cienastu pasākuma dalībniekiem.

Attēls no Comperio arhīva