Lai nodrošinātu Latvijas augstākās izglītības sistēmas virzību uz izcilību, sekmētu tās starptautisko konkurētspēju un veicinātu Latvijas tautsaimniecības izaugsmi, 2019. gadā palīdzējām Izglītības un zinātnes ministrijai organizēt diskusiju ciklu ar nozares pārstāvjiem. Diskusijās iegūtie secinājumi tika izmantoti, izstrādājot konceptuālo ziņojumu valdībai par augstākās izglītības pārvaldības modeļa maiņu un izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam.

Attēls: Ilmārs Znotiņš