Darba ar jaunatni gada balva 2012

2010. gada nogalē pirmo reizi notika Izglītības un zinātnes ministrijas dibinātās balvas „Darbs ar jaunatni” svinīgā pasniegšanas ceremonija, suminot laureātus no dažādiem Latvijas reģioniem. Balva ir nodibināta, lai izteiktu Izglītības un zinātnes ministrijas atzinību pašvaldībām, darbā ar jaunatni iesaistītājām personām un jaunatnes organizācijām par ieguldījumu jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanā. Balvu veido diploms un piemiņas balva. To reizi divos gados piešķir deviņiem balvas pretendentiem trīs kategorijās – „Pašvaldības”, „Jaunatnes organizācijas un biedrības, kas veic darbu ar jaunatni” un „Pašvaldību darbā ar jaunatni iesaistītās personas”.

2012. gada 13. decembrī svinīgā ceremonijā tika sveikti Izglītības un zinātnes ministrijas balvas „Darba ar jaunatni gada balva” 2012. gada ieguvēji. Pasākumā piedalījās vairāk nekā 90 dalībnieku – jaunatnes lietu speciālisti, jaunatnes organizāciju līderi, pašvaldību pārstāvji un citi interesenti no visas Latvijas. Šim pasākumam mēs nodrošinājām saturisko un tehnisko norisi, dalībnieku uzaicināšanu, saziņu ar pasākuma dalībniekiem, izstrādājām balvas, sagatavojām pasākuma scenāriju, piesaistījām profesionālu pasākuma vadītāju un mūziķus, kā arī nodrošinājām saziņu ar plašsaziņas līdzekļiem.