Darba aizsardzība uzņēmumā – palīgs jaunajiem komersantiem

Apzinoties darba aizsardzības normu ievērošanas nozīmi uzņēmumos, Latvijas Darba devēju konfederācija nolēma izdot materiālu, kas būtu palīgs jaunajiem komersantiem. Tās ģenerāldirektore Līga Menģelsone skaidro materiāla nozīmi: „Nelaimes gadījumi darba vietās visbiežāk notiek mazajos un vidējos uzņēmumos, kuros vadītājiem ne vienmēr ir pietiekamas zināšanas un laiks, lai pievērstu atbilstošu uzmanību darba drošībai. Mūsu mērķis, radot šo informatīvo materiālu, bija izskaidrot darba aizsardzības normatīvo aktu piemērošanas nozīmi un procesu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem laikā, kad jaunais uzņēmējs sāk veidot drošu darba vidi sev un saviem darbiniekiem.”

Rokasgrāmata guva plašu atzinību uzņēmēju vidū, jo tā satur apjomīgu informāciju par darba aizsardzību, tās reglamentējošiem normatīvajiem aktiem 17 uzņēmējdarbības nozarēs, kā arī par iespējamajiem darba vides riskiem, to novērtēšanu un novēršanu. Rokasgrāmatai pievienots kompaktdisks.

Comperio izstrādāja materiāla saturu ciešā sadarbībā ar Labklājības ministrijas un tās pakļautībā esošo iestāžu speciālistiem, kā arī ar SIA „DDV” ekspertu līdzdalību. Katru gadu no 2009. līdz 2013. gadam to izdevām 12 000 eksemplāros un izplatījām visā Latvijā. Iespiestā veidā materiāls bija pieejams visiem uzņēmējiem Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra, Nodarbinātības valsts aģentūras, Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts darba inspekcijas reģionālajās nodaļās, biznesa inkubatoros un Latvijas Darba devēju konfederācijas reģionālajās filiālēs. Arī šobrīd materiāls elektroniskā veidā ir pieejams šeit.

Materiāls tika izdots Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” ietvaros.