Brīvprātīgais – ieguvējs šodien un rīt!

Līvānu jaunieši rod jaunas zināšanas par brīvprātīgo darbu

OgresTV: brīvprātīgie tiekas Salaspilī (10.10.2012)

Brīvprātīgo darbs jauniešiem ir ne tikai iespēja paveikt kādu darbu sabiedrības labā, tā ir arī iespēja pārbaudīt savas spējas dažādās profesijās, gūt pieredzi un kontaktus, kas var noderēt turpmākajā darba dzīvē vai studiju specialitātes izvēlē.

Strādājot kopā ar Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta un jaunatnes departamentu, pusgada laikā organizējām plašu informatīvo kampaņu, lai popularizētu brīvprātīgo darbu jauniešu vidū, kā arī informētu par ieguvumiem, iespējām un pieredzi, ko var iegūt, veicot brīvprātīgo darbu.

Kampaņu uzsākām ar foto akciju „Volunteering”, kuras laikā aicinājām jauniešus iesūtīt fotogrāfijas ar gaisā paceltu roku – starptautiski pieņemtu brīvprātīgo darba simbolu, kas atspoguļo gatavību brīvprātīgi veikt kādu uzdevumu sabiedrības labā. Aicinājumam atsaucās vairāk nekā 60 jauniešu, kuru draugi un paziņas, balsojot par bildēm www.draugiem.lv/jaunatneslietas lapā, noteica akcijas uzvarētājus. Uzvarētāji tika apbalvoti Starptautiskajai Jaunatnes dienai veltītā ielas preses konferences laikā.

Sekojot teicienam, ka labāk vienreiz piedzīvot, nekā desmitreiz dzirdēt, aicinājām jauniešus piedalīties konkursā „Brīvprātīgais 2012” un praktiski paveikt kādu labu darbu kā brīvprātīgajiem, lai varētu pārliecināties par ieguvumiem, iespējām, gandarījumu un pieredzi kādu sniedz brīvprātīgo darbs. Atsaucoties uz izsludināto konkursu, tika saņemti 47 komandu pieteikumi no dažādām Latvijas vietām. Konkurss deva iespēju 367 jauniešiem veikt brīvprātīgo darbu, turklāt daudziem tā bija pirmā brīvprātīgā darba pieredze.

Lai rādītu piemēru jauniešiem, sabiedrībā pazīstami cilvēki pievienojās Brīvprātīgo Brigādei un kopā ar skolēniem desmit Latvijas pilsētās veica brīvprātīgo darbu sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām un pašvaldībām. 130 jauniešiem šī bija pirmā pieredze brīvprātīgo darbā un iespēja pielaikot kādu no profesijām un saprast, vai viņi vēlētos savu nākotni saistīt ar konkrēto profesiju. Lielākā daļa skolēnu viennozīmīgi atzina, ka šī nebūs pēdējā brīvprātīgo darba pieredze. Brīvprātīgo Brigādes vizītes iedrošināja un motivēja turpināt iesaistīties brīvprātīgo darbā un pašiem arī sākt meklēt iespējas savā pilsētā un novadā.

Kampaņa noslēdzās ar svētku pasākumu Starptautiskajā brīvprātīgo dienā 5. decembrī, kuras laikā tika uzsākta brīvprātīgo akcija „14 egļu stāsti”, kā arī tika apbalvoti konkursa „Brīvprātīgais 2012” uzvarētāji. Visu kampaņas laiku sadarbojāmies ar plašsaziņas līdzekļiem. Tika apkopoti un gatavoti dažādi informatīvi un metodoloģiski materiāli par brīvprātīgo darbu, kā arī sagatavoti suvenīri.

Ikviens interesents interneta vietnē www.draugiem.lv/jaunatneslietas varēja sekot līdzi kampaņas norisei, kā arī iegūt informāciju par brīvprātīgo darbu, brīvprātīgo darba veiksmes stāstiem, jaunumiem, ieteikumiem un iespējām iesaistīties brīvprātīgo darbā. Kampaņas laikā notika aktīva komunikācija ar jauniešiem, izmantojot arī www.twitter.com/brivpratigais un www.facebook.com/jaunatneslietas profilus. Šīs un citas kampaņas aktivitātes un regulārā komunikācija dažu mēnešu laikā ļāva gandrīz trīskāršot Twitter.com profila un gandrīz desmitkāršot draugiem.lv lapas sekotāju skaitu, nodrošinot Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta un jaunatnes departamentu ar ievērojamu rīku nepastarpinātai jauniešu uzrunāšanai nākotnē.