Apmācības darba devējiem

Sociālo partneru – darba devēju, arodbiedrību, pašvaldību – zināšanas, prasmes un iemaņas ļauj tiem ne vien veiksmīgi īstenot divpusējo sociālo dialogu, bet arī kompetenti piedalīties lēmumu pieņemšanā reģionos, Latvijā un Eiropas Savienībā. Lai sarunu process noritētu veiksmīgi, sociālajiem partneriem ir jāprot izvēlēties vispiemērotāko sarunu taktiku un jāspēj saglabāt lietišķas attiecības. Ir svarīgi attīstīt spējas uzklausīt sarunu partnerus, izprast viņu atšķirīgās intereses un izskaidrot savējās. Uzņēmējiem jāsaprot un jāzina, kā veidot attiecības ar darbiniekiem, lai ne tikai ievērotu šodien normatīvajos aktos noteikto, bet arī nodrošinātu uzņēmuma ilgtspējīgu attīstību nākotnē.

Šīs un citas tēmas tika iekļautas trīs mācību programmās, kuras pēc Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) pasūtījuma sadarbībā ar augsti kvalificētiem nozares ekspertiem un profesionāļiem piedāvājām Latvijas darba devēju organizāciju pārstāvjiem:
• „Divpusējais un trīspusējais sociālais dialogs un cilvēkresursu vadība”;
• „Uzņēmuma attīstība un korporatīvā sociālā atbildība”;
• „Pašvaldību attīstības vadība un publiskās–privātās partnerības veicināšana”.

Šo kursu laikā gūtās zināšanas kopā ar citām LDDK īstenotā projekta aktivitātēm stiprinājušas reģionālo sociālo dialogu un paaugstinājušas sociālo partneru līdzdalības iespējas politikas izstrādē un īstenošanā. Ir uzlabojušās darba devēju zināšanas par sociālā dialoga nozīmi un iespējām reģionos, reģionālās attīstības procesu vadību un atbildīgas uzņēmējdarbības nosacījumiem.

Kopš 2010. gada jau vairāk nekā 1600 darba devēju atzinīgi novērtējuši gūtās zināšanas, iespēju tikties ar sava reģiona, novada, pilsētas uzņēmējiem un pašvaldību pārstāvjiem un iespēju iepazīt citu darba devēju pieredzi. Šos kursus (vairāk nekā 80 grupas) esam organizējuši ne tikai Rīgā, bet arī Liepājā, Rēzeknē, Cēsīs, Jēkabpilī, Tukumā, Smiltenē, Jelgavā, Valmierā, Preiļos, Jūrmalā, Daugavpilī, Kuldīgā un daudzās citās Latvijas pilsētās un novados. Kursus organizējam ar LDDK Biznesa resursu centra zīmolu, kuru radījām, lai apkopotu dažādās LDDK sniegtās iespējas uzņēmējiem.

Apmācības notiek Eiropas Sociālā fonda finansēta projekta „LDDK administratīvās kapacitātes stiprināšana reģionos” ietvaros. Noslēdzot apmācības, saņēmām pateicību no LDDK prezidenta Vitālija Gavrilova par veiksmīgu sadarbību un atbalstu ES struktūrfondu  projekta īstenošanā.