Eksperti

Mūsu ekspertu plašais kontaktu loks un daudzos gados izveidotais sadarbības partneru tīkls gan ar nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējiem, gan arī valsts un pašvaldību iestādēm, ļauj mums atrast un piesaistīt zinošāko nozares ekspertu, kas ir piemērots tieši Jūsu konkrētā projekta ieviešanai un pasūtījuma izpildei. Koordinējam ekspertu komandu, lai tā strādātu kā vienots mehānisms.

Gunta Misāne, valdes priekšsēdētāja, konsultante

Pēc bakalaura un maģistrantūras studijām Latvijas Universitātē socioloģijas specialitātē strādājusi valsts pārvaldes institūcijās (Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijā, Eiropas integrācijas birojā, vadot tā Informācijas departamentu), kur guvusi pieredzi politikas dokumentu izstrādē un ieviešanā, kā arī vērienīgu sociāli nozīmīgu komunikācijas programmu īstenošanā un izvērtēšanā.

Guntas specialitāte ir izpētē balstītu komunikācijas stratēģiju un attīstības dokumentu izstrāde, komunikācijas pasākumu un politikas dokumentu efektivitātes izvērtēšana, diskusiju, fokusa grupu, darba grupu moderēšana un to kopsavilkumu sagatavošana, sabiedriskās domas aptauju organizēšana, projektu administrēšana, projekta komandas vadīšana.

Gunta ir biedrības „Latvijas Asociācija sabiedrisko attiecību profesionāļiem” biedre un  pārstāv biedrību “Latvijas Biznesa savienība” ES Austrumu partnerības Pilsoniskās sabiedrības foruma darba grupā.

Gunta Misāne LinkedIn

 

Inese Novada (bij. Bērs), valdes locekle, konsultante

Latvijas Universitātē iegūts bakalaura grāds politoloģijā. Strādājot un vadot vairākas sabiedrisko attiecību aģentūras, gūta vairāk kā 20 gadu pieredze korporatīvo un sociālo sabiedrisko attiecību jomā, komandas vadīšanā, projektu un komunikācijas kampaņu īstenošanā un izvērtēšanā.

Ineses specialitāte ir situācijas izpēte komunikācijas stratēģiju un attīstības dokumentu izstrādei, konferenču, semināru un citu pasākumu organizēšana, to moderēšana, klienta projektu vadīšana, dažāda mēroga aptauju organizēšana, iegūto datu analīze, diskusiju, fokusa grupu un apmācību vadīšana.

Inese ir uzņēmēju organizācijas “Latvijas Biznesa savienība” padomes locekle. Ir bijusi sieviešu uzņēmēju organizācijas „Līdere” valdes locekle un sporta biedrības „Latvijas Sieviešu golfa klubs” prezidente. Inese bija mentore pirmajam eko skaistumkopšanas salonam Rīgā “Verdant Eco SPA”.

Inese Novada LinkedIn

© Copyright - Comperio