Aicinām uzņēmējus, darba devēju organizāciju pārstāvjus augsti kvalificētu un pieredzes bagātu pasniedzēju vadībā pilnveidot savas prasmes un gūt jaunu pieredzi, kā arī izmantot iespēju tikties ar citiem uzņēmējiem un pašvaldību pārstāvjiem, piedaloties darba devēju apmācību programmās, kas katra ilgst divas dienas. Kursi pateicoties Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansējumam ir pieejami bez maksas.

Latvijas Darba devēju konfederācijas biznesa resursu centra kursi IR NOSLĒGUŠIES

I. Divpusējais un trīspusējais sociālais dialogs un cilvēkresursu vadība (Darba kārtība)

Šajā programmā galvenā uzmanība ir pievērsta dažādiem sabiedrības līdzdalības jautājumiem, aktuālākajiem darba tiesību jautājumiem, mūsdienīgām cilvēkresursu vadības metodēm. Tiks arī analizētas sociālā dialoga pilnveidošanas iespējas attiecīgajā apmācību norises vietas pilsētā/ novadā. Kursos meklēsim atbildes uz šādiem jautājumiem:

 • Kāpēc nepieciešama darba devēju iesaistīšanās sabiedriskās aktivitātēs?
 • Kas jāzina un jāprot mūsdienīgam vadītājam?
 • Kā atrisināt strīdus sarunu, samierināšanas un mediācijas ceļā

Kursa pasniedzējs: Aivars Kalniņš

II. Publiskās – privātās partnerības (PPP) veicināšana un stratēģiskā vadība (Darba kārtība)

Apmācībās tiks skartas tādas tēmas kā stratēģijas pašvaldību ekonomiskajai attīstībai un nepieciešamība iesaistīt sociālos partnerus, iedzīvotājus attīstības plānošanā, PPP projekti dažādās tautsaimniecības nozarēs, praktiski PPP projektu īstenošanas aspekti – iepirkumi, līgumu vadība, projektu vadības īpatnības PPP projektos, finanšu aspekti, atbalsta programmas. Kursos meklēsim atbildes uz šādiem jautājumiem:

 • Kā veidot reģiona stratēģiju?
 • Kas ir PPP?
 • Kā īstenot projektu, lai ieguvēji ir gan valsts, gan uzņēmēji, gan sabiedrība?
 • Kas ir izdevīgāk – publiskais iepirkums vai PPP projekts?

Kursa pasniedzēja: Līga Neilande

III. Uzņēmuma attīstība un korporatīvā sociālā atbildība (KSA) (Darba kārtība)

Šī programma pievēršas praktiskiem KSA aspektiem, piemēram, KSA programmas izstrāde organizācijai/ uzņēmumam, KSA indeksa aprēķināšana. Tiks apspriesta KSA pasākumu ietekme uz uzņēmuma/ organizācijas attīstības rādītājiem. Kursos meklēsim atbildes uz šādiem jautājumiem:

 • Kā strādāt, lai uzņēmums būtu veiksmīgs arī pēc 10,5 gadiem?
 • Kāpēc sociāli atbildīgs bizness ir ienesīgs?
 • Kā panākt lai lēmumu pieņēmēji ieklausītos Jūsu viedoklī?
 • Kā atbildīgi vadīt uzņēmuma resursus?

Kursa pasniedzējas: Dace Kavasa, Dace Helmane vai Ieva Kustova

 

MĀCĪBU DALĪBNIEKI. Mācībās var piedalīties darba devēju organizāciju pārstāvji vai tādu uzņēmumu, pašvaldību, organizāciju pārstāvji, kuri ir pārstāvēti kādā darba devēju organizācijā.

* Ar darba devēju organizāciju tiek saprasta Latvijas Darba devēju konfederācija, Ārvalstu investoru padome, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu forums, Pašvaldību darba devēju asociācija, Veselības aprūpes darba devēju asociācija, citu nozaru darba devēju asociācijas, nozaru asociācijas, reģionālās uzņēmēju apvienības, klubi utml.

MĀCĪBU MAKSA.  Dalība mācībās ir bezmaksas.

PASNIEDZĒJI. Pasniedzēji ir nozaru speciālisti, augstskolu pasniedzēji, praktiķi. Apmācības nodrošina SIA „Comperio”.

METODES. Lekcijas, grupu darbs, dalībnieku diskusijas, diskusijas ar lēmumu pieņēmējiem, praktiskas nodarbības.

NORISES LAIKS UN VIETA. 2014. gadā mācības notiek Rīgā, Ogrē, Daugavpilī, Ķekavā, Bērzē, Liepājā, Valmierā, Ventspilī u.c. pilsētās Mācības turpināsies līdz 2014. gada decembrim. Precīzāka informācija par norises vietām un datumiem skatīt lapas augšpusē.

PIETEIKŠANĀS. Pieteikšanās elektroniski vai nosūtot pieteikuma anketu pa e-pastu info@comperio.bumbierkoks.eu. Tālrunis uzziņām: 26569525.

SERTIFIKĀTI. Piedaloties vienā vai divās programmās klausītāji saņem Mācību centra „Comperio” sertifikātu. Piedaloties visās trijās programmās, klausītāji saņem LDDK Biznesa resursu centra sertifikātu.

 

Apmācības notiek Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta„LDDK administratīvās kapacitātes stiprināšana reģionos” ietvaros.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

 logo3

1 thoughts on “Latvijas Darba devēju konfederācijas Biznesa Resursu centra kursi

 1. Pingback: LDDK Limbažos viesojas ar semināru: Kāpēc sociāli atbildīgs bizness ir ienesīgs? Aicinām!

Comments are closed.