Stratēģiskā komunikācija

Veiksmīga komunikācija ar sabiedrību ir balstīta sākotnējā izpētē un stratēģiskā komunikācijas plānošanā. Lai efektīvāk sasniegtu jūsu mērķus, mēs palīdzēsim saprast, kuras  mērķauditorijas jums nepieciešams uzrunāt, noskaidrosim, kas tām interesē, kādus komunikācijas kanālus tās lieto, kādi vārdi, aktivitātes tās uzrunās vislabāk. Mēs piedāvāsim atbilstošākos komunikācijas un mārketinga risinājumus.

Mēs sniedzam pilnu komunikācijas pakalpojumu klāstu: situācijas izpēte, komunikācijas un mārketinga stratēģiju, darba plānu izstrāde, mediju attiecības, komunikācija sociālo mediju vidē, infografiku, video materiālu, informatīvu materiālu izstrāde, pasākumu organizēšana, īstenoto komunikācijas pasākumu efektivitātes izvērtēšana u.tml.

Pētījumi un izvērtējumi

Komunikācijas pasākumu efektivitātes izvērtēšana ir nozīmīga turpmākās komunikācijas pasākumu plānošanā. Sabiedriskās domas pētījumi, tirgus izpēte, pētījumu rezultātu interpretācija un analīze ir mūsu darba neatņemama sastāvdaļa. Mēs sagatavosim pētījumu un izvērtējumu metodoloģiju, veiksim pētījumu uzraudzību un analīzi, piesaistīsim atbilstošus Latvijas vai starptautiskos ekspertus.

Konferences, forumi, pasākumi

Sadarbībā ar jums un piesaistot kompetentus Latvijas vai starptautiskos ekspertus, izstrādāsim konferences, foruma, semināra saturu, un nodrošināsim tā loģistiku.

Nodrošinām pasākumu tiešsaistes straumēšanu ar attālinātu lektoru un dalībnieku pieslēgšanos konferenču platformās (piem., Zoom), pasākumu sinhrono tulkošanu ar valodu izvēli tiešraidē. Organizējam arī citus lielākus un mazākus publiskos pasākumus – apbalvošanas ceremonijas, ielu akcijas, diskusijas. Mūsu eksperti palīdzēs vadīt šos pasākumus un moderēt darba grupas.

Projektu vadība

Mēs esam profesionāli projektu vadītāji ar pieredzi ES struktūrfondu, Eiropas Komisijas grantu un iepirkumu, ES Austrumu partnerības Pilsoniskās sabiedrības foruma grantu un citu projektu vadībā, sākot no projekta pieteikuma izstrādes un projekta īstenošanas, līdz projekta atskaišu sagatavošanas. Mēs varam palīdzēt īstenot jūsu projektu, tajā skaitā vadīt ekspertu komandu, uzraudzīt finanses, sagatavot finanšu un satura atskaites, sagatavot iepirkumu dokumentāciju un līgumus. Varam palīdzēt gan kā ilgtermiņa projektu vadītāji, gan palīdzēt īstermiņā, veicot konkrētus uzdevumus dažādu līgumu ietvaros.

Dizaina domāšanas darbnīcas

Ikviens cilvēks ir radošu ideju avots. Šīm idejām tikai jāpalīdz atraisīties. Mūsu pieredzējušo ekspertu vadībā jūs paši, jūsu kolēģi, pašvaldības iedzīvotāji, klienti, spēsiet radīt interesantas idejas pašvaldības, organizācijas, uzņēmuma problēmu risinājumiem, idejas aizraujošiem komunikācijas pasākumiem, pašvaldības vai organizācijas attīstības plāna aktivitātēm. Dizaina domāšanas metodes pieejas efektivitātes pamatā ir jūsu tiešās mērķauditorijas iesaiste ideju izstrādē, tā sniedzot labāku pamatu šo ideju ieviešanai nākotnē.

Apmācības

Darbs sabiedrisko attiecību aģentūrā un aktīva līdzdarbošanās Latvijas sabiedrisko attiecību ekspertu vidē – ir tās Comperio ekspertu zināšanas un iemaņas, uz kurām balstītas mūsu piedāvātās teorētiskās un praktiskās sabiedrisko attiecību apmācību programmas un mediju treniņi.

Organizējam kursus visā Latvijā arī par tādām tēmām kā korporatīvā sociālā atbildība, uzņēmējdarbība, sociālais dialogs, publiskā privātā partnerība u.c. Mēs piesaistām atbilstošus lektorus, uzaicinām kursu dalībniekus, atrodam norises vietu un nodrošinām izdales materiālus.

Kopš 2010. gada esam reģistrēti Izglītības iestāžu reģistrā, kas dod tiesības nodrošināt pieaugušo izglītības programmas.