OECD zinātniskā pētījuma “Cilvēku sasaiste ar darbvietām: Latvija” prezentācijas konference

Attēls no Comperio arhīva