Izpratnes veidošanas kampaņas par nulles toleranci attiecībā uz vardarbību pret sievietēm “Vardarbībai patīk klusums” izvērtējums