Attēls no Comperio arhīva

Apkopojuma pilns nosaukums: “Informatīvais apkopojums par Valsts reģionālās attīstības aģentūras administrēto ESF un ERAF aktivitāšu rezultātiem 2007.–2013. gada ES fondu plānošanas periodā”