Attēlā – ES fondu komunikācijas kampaņas buklets

Izvērtējuma pilns nosaukums: “ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. – 2020. gada plānošanas perioda komunikācijas stratēģijas 2015. – 2023. gadam ieviešanas efektivitātes vidusposma izvērtējums”