Starptautiska augsta līmeņa konference “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas nākotne: kā veidot noturību mainīgajā finanšu noziegumu vidē”