Komiksos skaidrojam Centrālās statistikas pārvaldes veiktās aptaujas par vardarbību nozīmi


Vardarbība ir tēma par kuru cilvēki runā nelabprāt, jo īpaši ar svešiem cilvēkiem – intervētājiem aptaujās. Bet nerunājot par vardarbību, ir grūti panākt izmaiņas, kas mazinātu tās izplatību. Lai veicinātu dalību Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) aptaujā par vardarbību, mūsu eksperti piedāvāja uzrunāt potenciālos aptauju dalībniekus ar komiksu palīdzību, kas skaidro aptaujas nozīmi.

Sadarbībā ar CSP ekspertiem, sagatavojām četru komiksu sēriju izmantošanai CSP sociālo tīklu kontos un tīmekļa vietnē atbilstoši “Ar dzimumu saistītas vardarbības apsekojumā” iekļautajām tēmām: seksuālā uzmākšanās darba vietā; starppersonu vardarbība, kas ietver fizisko, seksuālo, ekonomisko un emocionālo vardarbību no partnera puses un fizisko un seksuālo vardarbību no personām, kas nav partneri (radinieki, draugi, paziņas, kolēģi, svešinieki un citi); fiziskā un seksuālā vardarbība bērnībā; vajāšana.

Iedziļinoties aptaujas tēmās, mūsu eksperti izstrādāja katra komiksa stāsta konceptu, tekstu un vizuālo noformējumu.

Izstrādātie komiksi apskatāmi šeit: