Latvijas iedzīvotāji tic, ka vienreiz noziegumu izdarījis cilvēks spēj laboties, ja viņam palīdz iekļauties sabiedrībā

2018. gada oktobrī pēc Ieslodzījuma vietu pārvaldes (IeVP) pasūtījuma sadarbībā ar Baltijas Sociālo zinātņu institūtu veicām plašu sabiedriskās domas pētījumu, kurā aptaujājām Latvijas iedzīvotājus, darba devējus, valsts un pašvaldības iestāžu, kā arī nevalstisko organizāciju pārstāvjus. Pētījumā tika noskaidrots arī ieslodzījumā un probācijas uzraudzībā esošo personu viedoklis un gūtā pieredze pēc soda izciešanas.

Balstoties uz pētījuma rezultātiem, 2019.gada sākumā mūsu eksperti izstrādāja “Komunikācijas stratēģiju sabiedrības un darba devēju aizspriedumu mazināšanai par bijušajiem ieslodzītajiem 2019. – 2022. gadam”

Pētījuma jautājumu loks ir plašs un ziņojums ir apjomīgs. Ar tā būtiskākajiem secinājumiem SIA “Comperio” valdes locekle Gunta Misāne iepazīstināja preses konferencē. Read more