Eksperti un studenti meklēs risinājumus forumos “Cilvēki ar invaliditāti sabiedrībā: KĀ nevis VAI”

Novembrī un decembrī topošie speciālisti, nevalstiskās organizācijas, darba devēji, politikas veidotāji, cilvēki ar invaliditāti un bez tās tiksies piecās Latvijas augstskolās forumos, lai dalītos ar pieredzi, uzdotu jautājumus un meklētu idejas un praktiskus risinājumus iekļaujošai sabiedrībai.

Latvija īsteno virkni Eiropas Sociālā fonda projektu, kuru mērķis ir veicināt iekļaujošu sabiedrību un nodarbinātību. Tomēr, lai šie projekti izdotos un atstātu paliekošu ietekmi, ir jāspēj novērtēt visu Latvijas cilvēku potenciāls, neļaujot tam palikt nepamanītam cilvēka invaliditātes dēļ. Ir jāsaprot, kas iespējams pašlaik un kas nepieciešams nākotnē, lai varētu teikt, ka Latvijā cilvēki ar invaliditāti var mācīties, strādāt un dzīvot sabiedrībā atbilstoši savām spējām un interesēm.

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece Jana Muižniece: “Topošos speciālistus – studentus – vēlamies uzrunāt, jo tieši viņi ir tie, kas veidos Latvijas nākotni. Viņi ir tie, kas pieņems lēmumus, ko pieņemt darbā, kas iedrošinās jauniešus ar invaliditāti studēt, uzsākt uzņēmējdarbību, sniegs tiem atbalstu, kas liks aizdomāties apkārtējiem par viņu attieksmi pret cilvēkiem ar invaliditāti. Tikai tā var kopīgi veidot drošu un visiem pieejamu vidi, stiprinot Latviju.”

1.novembrī Liepājas Universitātē nākotnes skolotāji runās par iekļaujošas izglītības iespējām. 9.novembrī Vidzemes Augstskolā Valmierā topošie uzņēmēji diskutēs par sociālo uzņēmējdarbību kā veidu radīt iespēju cilvēku ar invaliditāti darbam. 15.novembrī Latvijas Lauksaimniecības Universitātē Jelgavā topošie ekonomisti un vadītāji pārrunās iekļaujošas nodarbinātības ieguvumus. 11.decembrī Daugavpils Universitātes nākotnes karjeras konsultanti uzzinās par jauniešu ar invaliditāti iespējām darba tirgū, bet decembra sākumā ar Rīgas Stradiņa universitātes komunikācijas studentiem analizēsim priekšstatus par cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem Latvijas sabiedrībā.

Forumos aicināti piedalīties ne tikai studenti, bet arī nevalstisko organizāciju, pašvaldību pārstāvji, darba devēji un citi interesenti. Plašāka informācija par forumu ciklu, darba programmas un reģistrācija Labklājības ministrijas tīmekļa vietnē: goo.gl/KmzfGe

Forumu cikls norisinās ar Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.10.1.2.0/15/TP/009 “Tehniskā palīdzība publicitātei un sabiedrības informēšanai Labklājības jomā (1.kārta)” atbalstu.