Forumu cikls “Vai ES nauda ir palīdzējusi uzlabot dzīvi reģionos?”

Sadarbībā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru (VRAA) septembrī un oktobrī organizējam ekspertu forumu ciklu “Vai ES nauda ir palīdzējusi uzlabot dzīvi reģionos?”. Forumi notiks dažādās Latvijas pilsētās, visos piecos plānošanas reģionos. Piedalīties ir aicināti plānošanas reģionu un pašvaldību pārstāvji. Pasākumu mērķis ir izzināt plānošanas reģionu un pašvaldību pieredzi, īstenojot ES fondu projektus, un izvērtēt sasniegtos rezultātus.

Forumu dalībnieki tiks aicināti rast atbildes uz būtiskiem jautājumiem: vai ES fondu finansējums ir devis pozitīvu ieguldījumu pašvaldību attīstībā? Vai pašvaldību pakalpojumi iedzīvotājiem ir kļuvuši pieejamāki? Vai dzīves līmenis reģionā ir uzlabojies? Forumu moderators ir žurnālists Haralds Burkovskis.

Forumos iegūtā informācija, atziņas, finansējuma saņēmēju viedokļi un labās prakses piemēri tiks apkopoti ziņojumā un prezentēti noslēguma konferencē š.g. 12.novembrī Rīgā, kurā aicināti piedalīsies Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, plānošanas reģionu, pašvaldību u.c. ES fondu īstenošanā iesaistīto iestāžu pārstāvji.

Reģionālo forumu norises laiks un vieta:

Vidzemes plānošanas reģionā 30.septembrī Cēsīs, Cēsu pilī.
| Reģistrācija līdz 28. septembrim |

Rīgas plānošanas reģionā 2.oktobrī Rīgā, viesnīcas “Gutenbergs konferenču zālē.
| Reģistrācija līdz 29.septembrim |

Zemgales plānošanas reģionā 6.oktobrī Jelgavā, Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā.
| Reģistrācija līdz 1.oktobrim |

Kurzemes plānošanas reģionā 7.oktobrī Kuldīgā, Kuldīgas mākslas namā.
| Reģistrācija līdz  2.oktobrim |

Latgales plānošanas reģionā 13.oktobrī Preiļos, Preiļu Kultūras centrā.
| Reģistrācija līdz 8.oktobrim |

Foruma darba kārtība

Noslēguma konference. 12.novembrī Rīgā, viesnīcā “Bellevue Hotel”.

Reģionālos forumus Valsts reģionālās attīstības aģentūra organizē sadarbībā ar SIA “Comperio”.

Papildus informāciju par forumiem, darba kārtību un reģistrāciju var iegūt sūtot e-pastu uz forumi@vraa.gov.lv vai zvanot Inesei Novadai – 26569696.