ES Austrumu partnerībai daudz izaicinājumu

2015.gada 20. un 21. maijā Rīgā notika Eiropas Savienības Austrumu partnerības Pilsoniskās sabiedrības konference un Biznesa Forums. Tajos piedalījās arī Comperio ekspertes Gunta Misāne un Inese Bērs.  Tiekoties ar sadarbības partneriem un klausoties diskusiju dalībnieku viedokļos, radās daži secinājumi un viedokļi:

– Austrumu partnerība ir prioritāte tikai AustrumEiropas valstu dienas kārtībā. Par to liecina minimāli pārstāvētā Rietumeiropas pilsoniskā sabiedrība un bizness šajos pasākumos.

– Pēc sarunām ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, rodas pārliecība, ka Austrumu partnerības valstis ir beidzot nogurušas no ES valstu konsultatiem, kas brauc un mēģina teikt kā jākārto lietas. To atceramies arī no laika, kad Latvija bija iestāšanās procesā. Konsultantus varēja pieciest, ja bija cerība, ka tos pavada reāla nauda, reāliem projektiem, reāliem pasākumiem. Austrumu partnerības valstīs ir daudz zinošu cilvēku, kas redz precīzāk, kas būtu jādara.

– Palika atmiņā kādas Austrumu partnerības valsts pārstāves teiktais rekomendāciju izstrādes darba grupā, norādot, ka prasītos labāka atgriezeniskā saite no ES konsultantu puses. Savādāk, regulāri kāds braucot, izprašņājot, bet netiekot atsūtīta informācija par to kādi secinājumi ir izdarīti pēc tikšanās.

– ES donoru pārstāvji, kā vienu no problēmām minēja, donoru programmu nesaskaņotību. Tāda problēma pastāvēja arī pirms Latvijas iestāšanās, kas nekaitēja izmantot pieejamos līdzekļus. Varbūt pārlieka centralizētība arī nav nepieciešama?

– Klausoties Biznesa forumā teikto, uzprasījās secinājums – galu galā viss atgriežas pie tā, ka esam ieinteresēti veikt biznesu kopā, nevis “bīdīt” politiku.

– Abu pasākumu vienojošs motīvs bija tas, ka domājot par nākotni – svarīgi ir uzrunāt jaunatni Austrumu partnerības valstīs un, nenoliedzami, biznesam un pilsoniskajai sabiedrībai svarīga ir bezvīzu režīma ieviešana ar visām Austrumu partnerības valstīm.

Īpašs gandarījums bija tad, kad tiekoties ar partneriem no Moldovas, ar kuriem īstenojām tiešām mazu projektu gandrīz 5 gadus atpakaļ, uzzinājām, ka mācību brauciena laikā uz Latviju dibinātie kontakti Moldovas partneriem ir noderīgi vēl joprojām un sadarbība turpinās jau ar taustāmākiem rezultātiem.