Lai vairāk sieviešu piedalītos lēmumu pieņemšanā

Comperio valdes locekle Inese Bērs, būdama arī sieviešu uzņēmēju biedrības „Līdere” valdes locekle, tika uzaicināta piedalīties apaļā galda diskusijā par sievietēm lēmumu pieņemšanas procesos inovatīvos uzņēmumos „Viņa izlemj, Jūs gūstat panākumus” („She Decides You Succeed”), ko organizēja „Eiropas sieviešu izgudrotāju un novatoru tīkls” 2015.gada 3.februārī Londonā Karaliskajā Aizjūras Līgas mājā. Diskusijā piedalījās vairāk kā 40 sievietes no Lielbritānijas, Spānijas, Itālijas, Nīderlandes, Rumānijas un Latvijas , kas pārstāvēja dažādas sieviešu uzņēmēju organizācijas.

Diskusijas mērķis bija iepazīties ar katras valsts situāciju par sievietēm vadošajos amatos un viņu lomu lēmumu pieņemšanas procesos, kā arī identificēt labās prakses piemērus, lai varētu sagatavot rekomendācijas turpmākai rīcībai situācijas uzlabošanai. Inese Bērs sniedza pārskatu par situāciju Latvijā un dalījās ar savām idejām, ko vajadzētu darīt, lai uzlabotu sieviešu pārstāvniecību lēmumu pieņemšanas procesos inovatīvos uzņēmumos. Ineses Bērs uzstāšanos atzinīgi novērtēja citas pasākuma dalībnieces, kas izteica interesi turpmāk sadarboties.