Vairāk nekā 1800 Latvijas darba devēju kļuvuši zinošāki un aktīvāk iesaistās sociālajā dialogā

Kopš 2010. gada Latvijas Darba devēju konfederācija (turpmāk – LDDK) veltīja uzmanību Latvijas darba devēju prasmju un kompetenču attīstībai biznesa vadībā, sniedzot atbalstu tiem uzlabojot konkurētspēju un nodrošinot biznesa ilgtspēju ar sociālā dialoga starpniecību.

LDDK, sadarbībā ar augsti kvalificētiem nozares ekspertiem un profesionāļiem, piedāvāja darba devējiem apgūt trīs mācību programmas, kas katra ilga divas vai trīs dienas: „Divpusējais un trīspusējais sociālais dialogs un cilvēkresursu vadība”, „Publiskās – privātās partnerības veicināšana un stratēģiskā vadība”, „Uzņēmuma attīstība un korporatīvā sociālā atbildība”. Apmācības norisinājās kā lekcijas ar atvērta tipa diskusijām par apmācību tēmu, kas sniedza iespēju arī neformālā gaisotnē tikties ar citiem reģiona uzņēmējiem un pašvaldību pārstāvjiem.

„Iespējams, tieši apmācību neformāla puse veicinājusi reģionu uzņēmēju apvienošanos un aktīvāku sadarbību ar sava novada pašvaldību. Priecē tas, ka šo gadu laikā novados izveidotas vairākas jaunas uzņēmēju apvienības,” stāsta Anna Pavlina, LDDK Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta vadītāja.

Apmācības ir noslēgušas. Piecu gadu laikā tajās piedalījušies 1849 darba devēji. Visas trīs programmas noklausījušies 185 dalībnieki, saņemot LDDK Biznesa resursu centra sertifikātu. Apmācības notikušas 25 Latvijas pilsētās, kopā noorganizētas 98 mācību grupas.

Četrus gadus kursu par sociālo dialogu vadīja pieredzējis lektors un nozares praktiķis Aivars Kalniņš. Tas devis iespēju salīdzināt situāciju vairāku gadu garumā un dažādās Latvijas pusēs: „Manuprāt, lielākie ieguvēji bija uzņēmēji reģionos – aktīvie cilvēki, uz kuriem lielā mērā balstās Latvija. Aizņemtības dēļ tiem nav laika braukt uz dažādiem kursiem Rīgā, bet zināšanas par dialogu sabiedrībā, darba devēja un darba ņēmēja dialogu, personāla vadību gan no teorijas, gan no labās prakses piemēriem, palīdzēs uzlabot viņu uzņēmumu konkurētspēju nākotnē.”

Mācības darba devēju organizāciju biedriem un pārstāvjiem bija pieejamas bez maksas, pateicoties Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansējumam. Šo iespēju ir izmantojuši tādi Latvijas uzņēmumi, kā SIA „Baltkom TV”, SIA „Liepājas Olimpiskais centrs”, SIA „Getliņi EKO”, AS „G4S Latvia”, SIA „Komerccentrs dati grupa”, SIA „BM Industrial”, SIA „Liepājas RAS” un daudzi citi.

Mācības notika Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansētā projekta „LDDK administratīvās kapacitātes stiprināšana reģionos” (id.Nr. 1DP/1.5.2.2.1./08/IPIA/SIF/002/02) ietvaros. Apmācības nodrošināja SIA „Comperio”.

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Šis materiāls ir veidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansiālu atbalstu projekta „LDDK administratīvās kapacitātes stiprināšana reģionos” (id.Nr. 1DP/1.5.2.2.1./08/IPIA/SIF/002/02) ietvaros. 85% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 15 % Latvijas valsts ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību. Par materiāla saturu atbild Latvijas Darba devēju konfederācija.

logo3