Sākoties jaunajam mācību gadam, arī Latvijas darba devējiem iespēja gūt jaunas zināšanas LDDK mācību programmās

Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) Biznesa resursu centrs izsludina pieteikšanos uz mācību programmām 2014. gada rudens sesijā. Piedāvājam papildināt zināšanas sociālā dialoga un cilvēkresursu vadības, korporatīvās sociālās atbildības, publiskās – privātās partnerības jomās. Šo iespēju kopš 2010.gada jau izmantojuši vairāk nekā 1500 darba devēji – uzņēmēji un pašvaldību pārstāvji visā Latvijā.

2014. gada rudenī mācību programmas notiks Rīgā, Ogrē, Bērzē, Daugavpilī un citās pilsētās.

LDDK Biznesa resursu centrs, sadarbībā ar augsti kvalificētiem nozares ekspertiem un profesionāļiem, piedāvā trīs mācību programmas, kas katra ilgst divas dienas:

1. „Divpusējais un trīspusējais sociālais dialogs un cilvēkresursu vadība”,

2. „Publiskās – privātās partnerības veicināšana un stratēģiskā vadība”,

3. „Uzņēmuma attīstība un korporatīvā sociālā atbildība”.

Visas trīs mācību programmas darba devēju organizāciju biedriem un pārstāvjiem ir pieejamas bez maksas. Dalībnieki saņems aktuālākos materiālus gan elektroniski, gan izdales veidā, kā arī katras mācību programmas noslēgumā tiks pasniegti apliecinoši sertifikāti. Mācību programmās ietvertas lekcijas ar atvērta tipa diskusijām par mācību tēmu.

Detalizēta informācija par visu mācību programmu norises vietām un datumiem, pieteikuma anketa regulāri tiek atjaunota un ir pieejama www.comperio.bumbierkoks.eu

Pieteikšanās nosūtot pieteikuma anketu pa e-pastu info@comperio.bumbierkoks.eu. Tālruņi uzziņām: 26569525, 29112228. 

 

Informācijai:

Mācības notiek Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansētā projekta „LDDK administratīvās kapacitātes stiprināšana reģionos” (id.Nr. 1DP/1.5.2.2.1./08/IPIA/SIF/002/02) ietvaros. Mācību programmas nodrošina SIA „Comperio”. Šīs mācību programmas tiks piedāvātas līdz 2014.gada beigām visā Latvijā.

LDDK Biznesa resursu centrs darba devējiem piedāvā bezmaksas kursus, seminārus, praktiskus materiālus, pētījumus un rīkus profesionālajai pilnveidei un uzņēmumu/ organizāciju darbības pilnveidei. Lai Jūs būtu pirmie, kas uzzina par jaunākajām iespējāmdarba devējiem, aicinām sekot mums:

 

 

Informācijai par darba devēju apmācībām:

Gunta Misāne, SIA „Comperio” valdes priekšsēdētāja

Tālr.: 29115356 info@comperio.bumbierkoks.eu,

 

 

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Šis materiāls ir veidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansiālu atbalstu projekta „LDDK administratīvās kapacitātes stiprināšana reģionos” (id.Nr. 1DP/1.5.2.2.1./08/IPIA/SIF/002/02) ietvaros. 85% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 15 % Latvijas valsts ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību. Par materiāla saturu atbild Latvijas Darba devēju konfederācija.