Izstrādā priekšlikumus, lai valsts un pašvaldību pakalpojumus varētu saņemt vienkopus

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar vairākām valsts iestādēm un pašvaldībām piedāvā izveidot Valsts vienotos klientu apkalpošanas centrus (VVKAC) lielākās apdzīvotās vietās, valsts iestāžu sniegtos pakalpojumus pēc iespējas apvienojot ar pašvaldību pakalpojumiem, bet pārējos novados pašvaldības sniegs dažus no valsts pakalpojumiem.

Par šādas pieejas dzīvotspēju liecina VVKAC tīkla pilotprojekts, kas tika īstenots šī gada pirmajā pusgadā. Pilotprojekta noslēguma diskusijā VARAM valsts sekretāra vietnieks IKT jautājumos Arnis Daugulis uzsvēra: „Pilotprojekts ļāva pārliecināties par to, ka valsts iestādes un pašvaldības var strādāt kopā un ir gatavas sadarboties, lai to pakalpojumi kļūtu ērtāki un pieejamāki iedzīvotājiem, uzņēmējiem un nevalstiskajām organizācijām. Visās projektā iesaistītajās pašvaldībās sajutām iedzīvotāju atbalstu un patiesu ieinteresētību, lai turpinātu darbu. Šobrīd mūsu uzdevums ir vienoties par labāko modeli VVKAC tīkla izveidei visā Latvijas teritorijā.” Šie centri dos iespēju taupīt laiku un naudu, apmeklējot vienu klientu apkalpošanas centru, tā vietā, lai saņemtu sev nepieciešamos pakalpojumus atsevišķi katru savā valsts vai pašvaldības iestādē.

Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra „SKDS” direktors Arnis Kaktiņš norāda, ka saskaņā ar maijā veiktās sabiedriskās domas aptaujas datiem, 75,7% Latvijas iedzīvotāji atbalsta iespēju saņemt visus valsts pakalpojumus vienuviet, bet 71,6% vēlētos vienuviet saņemt gan valsts, gan pašvaldību pakalpojumus. Tikai 19,4% uzskata, ka ir jāsaglabā esošā kārtība, kad valsts un pašvaldību pakalpojumi tiek sniegti katrs savā iestādē. Ar aptauju rezultātiem var iepazīties šeit.

Pilotprojekta laikā visos centros kopā tika apkalpoti vairāk nekā 12 tūkstoši klienti, kas aptaujas anketās gandrīz vienbalsīgi pauž apmierinātību ar centros pieejamajiem pakalpojumiem un to kvalitāti.

VVKAC tīkla pilotprojektu ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu 2014.gada pirmajā pusgadā īstenoja VARAM sadarbībā ar vairākām valsts iestādēm un pašvaldībām. Izvērtējot sasniegtos rezultātus, VARAM šobrīd gatavo papildinātu 2013. gada februārī apstiprinātās Ministru kabineta „Koncepcijas par publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi” versiju, kas tiks iesniegta izskatīšanai Ministru kabinetā 2014.gada rudenī. Šī koncepcija būs pamats tam, lai visā Latvijā tiktu izveidots VVKAC tīkls.

Lai arī pilotprojekts ir noslēdzies, Rojas un Auces pašvaldības ir gatavas turpināt iesākto sadarbību ar valsts iestādēm un arī turpmāk šeit varēs saņemt atsevišķus Lauku atbalsta dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Uzņēmumu reģistra un Valsts zemes dienesta pakalpojumus.

Daugavpilī un Valmierā VVKAC turpinās darbu līdz jūnija beigām.

 

Informācijai:

Valsts vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveide ir tikai viens no darbības virzieniem ceļā uz ērtākiem un kvalitatīvākiem valsts un pašvaldību pakalpojumiem. Lai radītu vienotus nosacījumus visiem publisko pakalpojumu sniedzējiem, pakalpojumi kļūtu kvalitatīvāki un to saņemšana ērtāka, ir izstrādāts Publisko pakalpojumu likuma projekts, kas 2014. gada 8.maijā tika izskatīts Saeimā 1. lasījumā. Tiek radītas jaunas iespējas saņemt pakalpojumus elektroniski. Lai nevajadzētu tos meklēt dažādo iestāžu vai pašvaldību tīmekļa vietnēs, arvien vairāk publiskie pakalpojumi elektroniski ir pieejami vienotajā portālā www.latvija.lv. Tiem cilvēkiem, kuri pagaidām vēl nav gatavi izmantot e-pakalpojumus, tiek plānotas apmācības un klātienes konsultācijas, tiek veidoti interneta pieejas punkti bibliotēkās.

 

Infografika: Publisko pakalpojumu pilnveide

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Sabiedrisko attiecību nodaļa

Tel.: 67026533

E-pasts: prese@varam.gov.lv
www.twitter.com/VARAM_Latvija

 

Informācijai:

Inese Bērs, pilotprojekta komunikāciju konsultante,

inese@comperio.bumbierkoks.eu, 26569696

 

 

Plašāka informācija par Valsts vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla pilotprojektu:  www.vvkac.lv  un www.twitter.com/vvkac

 

 

 

Valsts vienoto klientu apkalpošanas centru pilotprojekts tiek īstenots projekta Nr.1DP/1.5.1.2.0/08/IPIA/SIF/002 “Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidošana” ietvaros. 85% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 15% Latvijas valsts. Aktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.