Aptauja: Visvairāk brīvprātīgo dzimuši Mežāža zīmē

Gatavojoties Starptautiskajai Brīvprātīgo dienai 5.decembrī, Izglītības un zinātnes ministrija noskaidrojusi, kāds ir Latvijas brīvprātīgais. Novembrī veiktās aptaujas dati liecina, ka aptuveni viena trešdaļa aptaujāto (33%) pēdējo piecu gadu laikā ir veikuši brīvprātīgo darbu. Aktīvākas brīvprātīgā darba darītājas ir sievietes, respondenti vecumā no 15 līdz 24 gadiem un no 35 līdz 44 gadiem, aptaujas dalībnieki ar pamatizglītību un augstāko izglītību, publiskajā sektorā nodarbinātie, Latgalē dzīvojošie, kā arī respondenti, kuri pēc horoskopa zīmes ir Mežāži un Vērši.

Visbiežāk (21%) respondenti norādīja, ka ir darbojušies vides un dabas aizsardzības un sakopšanas jomā, piedalījušies talkās. Citas jomas, kurās veikts brīvprātīgais darbs, minētas retāk: 6% nosauca kultūras un mākslas pasākumus, 6% – veco ļaužu, invalīdu vai bērnu aprūpi, 5% – sporta aktivitātes u.t.t. Kopumā 65% iedzīvotāju norādīja, ka pēdējo piecu gadu laikā viņi brīvprātīgo darbu nav veikuši.

Respondentiem, kuri norādīja, ka pēdējo piecu gadu laikā ir veikuši brīvprātīgo darbu, lūdza norādīt, kas bija būtiskākais pamudinājums vai pamudinātājs viņu pirmajai brīvprātīgā darba pieredzei. Pētījuma dati ļauj secināt, ka būtiskākais pamudinātājs veikt brīvprātīgo darbu ir draugi (38%) un ģimene (23%). Nedaudz vairāk par 1/10 no tiem, kuriem ir brīvprātīgā darba pieredze, atzīmēja arī, ka viņus pamudināja skola vai augstskola (14%) vai viņi uzzināja par tādu iespēju internetā vai citos plašsaziņas līdzekļos (11%). Vaicāti, kādi ir bijuši viņu būtiskākie ieguvumi, veicot brīvprātīgo darbu, lielākā daļa aptaujāto, kuri bija piedalījušies brīvprātīgo darbā, norādīja, ka tas ir personiskais gandarījums par paveikto darbu (71%). Citi ieguvumi minēti ievērojami retāk: 39% norādīja, ka viņi ir ieguvuši jaunus draugus, paziņas, 26% – jaunas prasmes un zināšanas.

Jauniešu vidū brīvprātīgo darbs ir nedaudz vairāk izplatīts. Pēc ikgadējā jaunatnes politikas monitoringa datiem, pēdējā gada laikā brīvprātīgo darbu vairāk vai mazāk regulāri ir veikuši 52% jaunieši vecumā no 13 – 25 gadiem. Jāatzīmē, ka vecumā no 13 – 15 gadiem brīvprātīgo darbu veikuši pat 69% jauniešu, turpretī vecuma grupā 20 – 25 gadi tikai 44%. Nedaudz biežāk nekā vidēji brīvprātīgo darbu veikuši Zemgales jaunieši (60%). 53% jauniešu arī nākotnē izteikuši vairāk vai mazāk izteiktu vēlmi veikt brīvprātīgo darbu.

Pielikumā infografika: Latvijas brīvprātīgo portrets

Diāna Sīmansone, Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta un jaunatnes departamenta direktora vietniece jaunatnes politikas jomā uzver: „Brīvprātīgo darbs ir lieliska iespēja visiem ne tikai jauniešiem, gūt jaunas zināšanas, prasmes, satikt jaunus draugus, interesantus cilvēkus. Tomēr tieši jauniešiem tā var kļūt par pirmo darba pieredzi, iespēju saprast vai kāda profesija ir viņiem piemērota.”

Plašāk ar aptaujas datiem klātesošie tiks iepazīstināti Starptautiskās Brīvprātīgo dienas svinībās 5.decembrī Rīgā, NVO namā (Laimdotas iela 42). Šeit no plkst. 13:00 Rīgas nevalstiskās organizācijas rīko atklātās lekcijas, radošās darbnīcas, brīvprātīgo apbalvošanu. Būs apskatāma arī fotogalerija „Brīvprātīgo platforma”. Plašāka informācija http://www.iksd.riga.lv/public/57397.html.

Informācija par citiem pasākumiem Latvijā Starptautiskās Brīvprātīgo dienas laikā.

Uzziņai

Aptauju par brīvprātīgo darbu novembrī pēc Izglītības un zinātnes ministrijas pasūtījuma veica Sabiedriskās domas un pētījumu centrs SKDS. Pētījuma atskaite pieejama šeit: http://www.jaunatneslietas.lv/images/Atskaite_11_2013.pdf 

Dati par jauniešiem un brīvprātīgo darbu gūti no Izglītības un zinātnes ministrijas ikgadējā jaunatnes politikas monitoringa. 2013.gadā aptauju veica  SIA „Excolo”. Pētījuma atskaite pieejama šeit:

http://izm.izm.gov.lv/upload_file/jaunatne/2013/IZM_Monitorings_2013.pdf

 

Diāna Sīmansone

Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta un jaunatnes departamenta direktora vietniece jaunatnes politikas jomā

Tālr.: 67047953, diana.simansone@izm.gov.lv 

 

Seko mums

www.twitter.com/brivpratigais  un  www.twitter.com/jaunatneslietas

www.facebook.com/jaunatneslietas

www.draugiem.lv/jaunatneslietas

 

Informācijai par pētījumu: Gunta Misāne, 29115356, gunta@comperio.bumbierkoks.eu