Humors, nevis žēlošana var palīdzēt vairāk: stratēģija pretdiskriminācijas un dažādības veicināšanai

Pēc Sabiedrības integrācijas fonda pasūtījuma, kopā ar SIA “Safege Baltija” un SIA “Prospero” 2017.gada sākumā izstrādājām “Sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanas pasākumu stratēģiju pretdiskriminācijas un dažādības veicināšanai.” Ceram, ka šī stratēģija kļūs par iedvesmas avotu, strādājot gan ar diskriminācijai pakļautajām grupām, gan arī ar sabiedrību kopumā.

Lasīt vairāk >>

Ātrāk, ērtāk, izdevīgāk – Valsts vienotie klientu apkalpošanas centri

Taupīt laiku un naudu, apmeklējot vienu klientu apkalpošanas centru, tā vietā, lai saņemtu sev nepieciešamos pakalpojumus atsevišķi katru savā valsts vai pašvaldības iestādē – tā ir priekšrocība, ko iespējams nākotnē piedāvās Valsts vienotie klientu apkalpošanas centri (VVKAC).
Lasīt vairāk >>

Novērtējam – vai ES fondu nauda palīdzējusi uzlabot dzīvi reģionos

Lai novērtētu Valsts reģionālās attīstības aģentūras administrēto 494 projektu ietvaros ieguldīto gandrīz 500 miljonu EUR Eiropas Savienības fondu, valsts un pašvaldību līdzekļu atbilstību iedzīvotāju interesēm un to nozīmību pašvaldību darbā, 2015. gada rudenī pēc Valsts reģionālās attīstības aģentūras pasūtījuma veicām apjomīgu novērtējumu. Pašvaldību darbinieku viedokļi tika apkopoti piecu reģionālo forumu laikā kā arī veicot to elektronisku aptauju.
Lasīt vairāk >>

Apmācības darba devējiem

Sociālo partneru – darba devēju, arodbiedrību, pašvaldību – zināšanas, prasmes un iemaņas ļauj tiem ne vien veiksmīgi īstenot divpusējo sociālo dialogu, bet arī kompetenti piedalīties lēmumu pieņemšanā reģionos, Latvijā un Eiropas Savienībā.
Lasīt vairāk >>

Kā pastāstīt par ES struktūrfondu ieguldījumu Latvijas attīstībā saprotami?

Jau vairākus gadus sadarbībā ar Valsts kanceleju, vadām seminārus ES struktūrfondu administrēšanā iesaistītajām amatpersonām. Semināru laikā runājam par to kā stāstīt par īstenoto projektu ieguldījumu Latvijas attīstībā tā, lai neaprobežotos ar garlaicīgiem aktivitāšu uzkaitījumiem, “projektu žargonā” formulētiem mērķiem, un tā vietā spētu pastāstīt par projektu patieso ieguldījumu, patieso labumu cilvēkiem. Analizējam krīzes situācijas, kādas radušās komunikācijā, cenšamies noformulēt sarežģītus tekstus saprotamā valodā un iesaistām dalībniekus dažādos praktiskos uzdevumos.

Komunikācija mūsdienu vidē

Eiropas Vienotais tirgus, pārrobežu projekti, arvien aktīvāka iedzīvotāju pārvietošanās Eiropas Savienības robežās, interneta pieejamības pieaugums, moderno tehnoloģiju arvien plašāks un biežāks pielietojums saziņā, atklāj virkni problēmu, kuru pamatā ir nepieciešamība komunicēt ar dažādu kultūru pārstāvjiem un komunicēt nepierastā e-vidē.
Lasīt vairāk >>

Darba aizsardzība uzņēmumā. Palīgs jaunajiem komersantiem

Apzinoties darba aizsardzības normu ievērošanas nozīmi uzņēmumos, Latvijas Darba devēju konfederācija nolēma izdot materiālu, kas būtu palīgs jaunajiem komersantiem. Tās ģenerāldirektore Līga Menģelsone skaidro materiāla nozīmi: „Nelaimes gadījumi darba vietās visbiežāk notiek mazajos un vidējos uzņēmumos, kuros vadītājiem ne vienmēr ir pietiekošās zināšanas un laiks, lai pievērstu pietiekoši lielu uzmanību darba drošībai…
Lasīt vairāk >>

Brīvprātīgais – ieguvējs šodien un rīt!

Brīvprātīgo darbs jauniešiem ir ne tikai iespēja paveikt kādu labu darbu sabiedrības labā, tā ir arī iespēja pārbaudīt savas spējas dažādās profesijās, gūt pieredzi un kontaktus, kas var noderēt turpmākajā darba dzīvē vai studiju specialitātes izvēlē.
Lasīt vairāk >>

Sabiedrības līdzdalības projekts „Latvija 2030. Tava izvēle”

Sabiedrības līdzdalības projekts „Latvija 2030. Tava izvēle” tika īstenots, lai noskaidrotu, kādu Latvijas nākotni redz tās iedzīvotāji, tā sniedzot atbalstu ekspertu grupai, kas profesora Roberta Ķīļa vadībā izstrādāja Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju (LIAS). LIAS uzdevums bija iezīmēt valsts attīstības vadlīnijas laika periodam līdz 2030. gadam.
Lasīt vairāk >>

Darba ar jaunatni gada balva 2012

2010. gada nogalē pirmo reizi notika Izglītības un zinātnes ministrijas dibinātās balvas „Darbs ar jaunatni” svinīgā pasniegšanas ceremonija, suminot laureātus no dažādiem Latvijas reģioniem. Balva ir nodibināta, lai izteiktu Izglītības un zinātnes ministrijas atzinību pašvaldībām, darbā ar jaunatni iesaistītājām personām un jaunatnes organizācijām par ieguldījumu jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanā.
Lasīt vairāk >>

Pētījums par Eiropas Ekonomiskās zonas/Norvēģijas finanšu instrumentu NVO fondu

Laikā no 2007. gada septembra līdz 2011. gada februārim Latvijā tika īstenota Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta programma “NVO fonds”. Atbildīgs par tās ieviešanu bija Sabiedrības integrācijas fonds.
Lasīt vairāk >>

Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā ielikuma laikrakstā „Latvijas Avīze” novērtējums

Lai nodrošinātu regulāru informāciju par Eiropas Savienības (ES) jautājumiem Latvijas iedzīvotājiem un sniegtu plašāku pārskatu par dažādām tēmām saistībā ar to, laikraksts „Latvijas Avīze” (LA) ar Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā finansiālu atbalstu veido iknedēļās ielikumu avīzē „Tepat Eiropā!”.
Lasīt vairāk >>

Mācību laboratorija – integrācijai

Pasaulē eksistē tik daudz labu piemēru tam, ko dažādas organizācijas dara, lai palīdzētu cilvēkiem ar invaliditāti atgriezties darba tirgū, iesaistīties sabiedrības norisēs, iegūt izglītību un jaunas kvalifikācijas iemaņas. Ideju ir daudz, bet tās nav apkopotas vienuviet.
Lasīt vairāk >>

Informatīvi materiāli sociālā dialoga veicināšanai Latvijā

Kopš darbības pirmsākumiem Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) mērķis ir kāpināt Latvijas uzņēmumu konkurētspēju, kuras pamatā ir cilvēks ar savu biznesa ideju un cilvēki, kas gatavi šo ideju īstenot un sadarboties. Latvijā ir daudz uzņēmīgu cilvēku un bieži vien viņiem ir nepieciešams vien padoms, lai uzņēmējdarbība veiksmīgi attīstītos.
Lasīt vairāk >>

Nodarbības pieaugušajiem “Sabiedriskās attiecības – praksē”

Vienas, divu vai trīs dienu intensīvo mācību mērķis ir sniegt ieskatu sabiedrisko attiecību jautājumos, galvenokārt pievēršot uzmanību praktiskiem aspektiem. Liela daļa nodarbību ir veltīta praktisku uzdevumu veikšanai, diskusijai, gadījumu analīzei un pieredzes apmaiņai dalībnieku vidū.
Lasīt vairāk >>