Eksperti

Mūsu plašais kontaktu loks un daudzos gados izveidotais sadarbības partneru tīkls gan ar nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējiem, gan arī valsts un pašvaldību iestādēm ļauj mums atrast un piesaistīt zinošāko nozares ekspertu, kas ir piemērots tieši Jūsu konkrētā projekta ieviešanai un pasūtījuma izpildei. Koordinējam ekspertu komandu, lai tā strādātu kā vienots mehānisms.

Gunta Misāne, valdes priekšsēdētāja, konsultante

 „Es sakārtošu haosu!”

Pēc bakalaura un maģistrantūras studijām Latvijas Universitātē socioloģijas specialitātē strādājusi valsts pārvaldes institūcijās (Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijā, Eiropas integrācijas birojā, vadot tā Informācijas departamentu), kur guvusi pieredzi politikas dokumentu izstrādē un ieviešanā. Piedalījusies Latvijas valdības pirmās komunikācijas stratēģijas par Eiropas Savienības jautājumiem Latvijā izstrādē un īstenošanā. Vēlāk, strādājot sabiedrisko attiecību aģentūrās, guvusi pieredzi projektu vadībā, sociālpolitisko projektu, komunikāciju un mārketinga kampaņu stratēģiju izstrādē un ieviešanā. Vadījusi Phare programmas finansētu projektu, kura ietvaros tika īstenota Eiropas Komisijas delegācijas Latvijā komunikāciju stratēģija pirms referenduma par Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā.

Comperio konsultē sabiedrisko attiecību jautājumos, piedalās sabiedrisko attiecību apmācībās, veic izpētes darbus, kā arī gatavo projektus sociālajās jomās. Uzņēmumā atbildīga par budžeta plānošanu un klientu piesaisti.

Gunta ir biedrības „Kustība demokrātiskai domai” valdes priekšsēdētāja un biedrības „Latvijas Asociācija sabiedrisko attiecību profesionāļiem” valdes locekle.

Gunta Misāne CV

Gunta Misāne LinkedIn

 

Inese Novada (bij. Bērs), valdes locekle, konsultante

 „Ikviens var mainīt pasauli, lai tā kļūtu labāka! Ir tikai jārīkojas…”

Latvijas Universitātē iegūts bakalaura grāds politoloģijā. Strādājot vairākās sabiedrisko attiecību aģentūrās, gūta gandrīz 20 gadu pieredze korporatīvo un sociālo sabiedrisko attiecību jomā. Lieliskas komandas darba iemaņas iegūtas, vadot dažāda mēroga projektus Latvijā un starptautiski. Plānojot un vairākus gadus īstenojot Eiropas Komisijas delegācijas Latvijā sabiedrības informēšanas par Eiropas Savienību kampaņu, ļāva izveidot plašu kontaktu loku ar dažādu nozaru vadošajiem ekspertiem visā Latvijā. Vienlaikus darbam sabiedrisko attiecību nozarē sagatavoti projektu pieteikumi dažādiem Eiropas Savienības fondiem un valsts pasūtījuma konkursiem. Izstrādājusi un vairākus gadus vadījusi kursu Ventspils Augstskolas studentiem „Sabiedriskās attiecības – praktiskais pielietojums”.

Comperio ir atbildīga par uzņēmuma darbības stratēģisko plānošanu, klientu piesaisti, konsultē sabiedrisko attiecību jautājumos, apmāca pieaugušos, kā pielietot dažādas sabiedrisko attiecību metodes ikdienā, kā arī vada mediju treniņus uzņēmumu vadītājiem un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem.

Inese ir uzņēmēju organizācijas “Latvijas Biznesa savienība” padomes locekle un biedrības „Kustība demokrātiskai domai” valdes locekle, bijusi sieviešu uzņēmēju organizācijas „Līdere” valdes locekle un sporta biedrības „Latvijas Sieviešu golfa klubs” Prezidente. Inese ir mentore pirmajam eko skaistumkopšanas salonam Rīgā “Verdant Eco SPA”.

Inese Novada CV

Inese Novada LinkedIn

© Copyright - Comperio