Stratēģiskās sabiedriskās attiecības

Uzņēmuma darbinieku ilgā pieredze komunikācijā ar sabiedrību par sociāli nozīmīgiem jautājumiem ir devusi plašas zināšanas sabiedrisko attiecību pakalpojumu sniegšanā valsts un nevalstisko organizāciju sektorā. Ar mūsu palīdzību Jūsu projekts, ideja vai sociālā problēma, kurai vēlaties pievērst uzmanību, kļūs pamanīta!

Mēs sniedzam pilnu sabiedrisko attiecību pakalpojumu klāstu: komunikāciju stratēģiju izstrāde, mediju attiecības, komunikācija sociālo mediju vidē, infografiku izstrāde, informatīvu materiālu izstrāde, pasākumu organizēšana.

Apmācības

Kopš 2010. gada esam reģistrēti Izglītības iestāžu reģistrā, kas dod tiesības nodrošināt pieaugušo izglītības programmas.
Darbs sabiedrisko attiecību aģentūrā un aktīva līdzdarbošanās Latvijas sabiedrisko attiecību ekspertu vidē – ir tās Comperio darbinieku zināšanas un iemaņas, uz kurām balstītas mūsu piedāvātās teorētiskās un praktiskās sabiedrisko attiecību apmācību programmas un mediju treniņi.
Organizējam kursus visā Latvijā arī par tādām tēmām kā – korporatīvā sociālā atbildība, uzņēmējdarbība, sociālais dialogs, publiskā privātā partnerība u.c. Mēs piemeklējam atbilstošus lektorus, uzaicinām kursu dalībniekus, atrodam norises vietu un nodrošinām izdales materiālus.

Konferences, forumi, publiski pasākumi

Viens no mūsu darbības virzieniem ir konferenču un biznesa forumu organizēšana. Sadarbībā ar Jums vai piesaistot kompetentus ekspertus no Latvijas un ārvalstīm, izstrādāsim konferences saturu un nodrošināsim tās loģistiku, tādā veidā taupot Jūsu laiku un resursus.
Organizējam arī citus lielākus un mazākus publiskos pasākumus – apbalvošanas ceremonijas, ielu akcijas, diskusijas.

Pētījumi

Sabiedriskās domas pētījumi, tirgus izpēte, pētījumu rezultātu interpretācija un analīze ir mūsu darba neatņemama sastāvdaļa. Comperio eksperti sagatavos pētījumu metodoloģiju un nepieciešamības gadījumā atradīs pētījumu veicējus, kā arī veiks pētījumu uzraudzību un analīzi.

Informatīvu materiālu, rokasgrāmatu izstrāde

Darba aizsardzība uzņēmumā, brīvprātīgo darbs pašvaldībā, sociālais dialogs, uzņēmumu un zinātnieku sadarbība – ir tikai dažas no tēmām par kurām esam izstrādājuši informatīvus materiālus. Mēs ne tikai paši rakstām tekstus, bet arī piesaistām labākos ekspertus, nodrošinām korektorus, dizainerus un iespiedējus.

Sadarbība

Viens no uzņēmuma stratēģiskajiem darbības virzieniem, ņemot vērā pastiprināto ES kaimiņattiecību politiku un Latvijas iesaistīšanos attīstības sadarbības politikas īstenošanā, ir sadarbība un konsultācijas institūcijām, organizācijām un uzņēmumiem ārvalstīs, jo īpaši NVS valstīs un Balkānu valstīs. Sadarbojamies arī ar Latvijas valsts pārvaldes un nevalstiskajām organizācijām. 
Comperio izveidojusies veiksmīga sadarbība ar Moldovas valsts un nevalstiskajām institūcijām, Ukrainas nevalstiskajām organizācijām, Brazīlijas, Lietuvas un Zviedrijas uzņēmumiem.