COMPERIO = ‘uzzināt pavisam noteikti’ (latīņu val.)

Esam uzņēmums ar mūsdienīgām idejām un plašu sadarbības tīklu, kas balstīts Comperio dibinātāju Ineses Bērs un Guntas Misānes gandrīz 20 gadu pieredzē, strādājot sabiedrisko attiecību nozarē, izstrādājot un īstenojot efektīvas komunikāciju programmas ne tikai Latvijas mēroga sabiedrības informēšanas kampaņām, bet arī citās Eiropas valstīs, kā arī vadot dažādus Eiropas Savienības un citu donoru finansētus projektus. Uzņēmums Comperio Latvijas un starptautiskajā tirgū strādā kopš 2004. gada.

Precīza izpratne par mērķauditoriju

Sabiedriskās attiecības nav tikai darbs ar žurnālistiem un preses relīžu izsūtīšana. Ja jums ir svarīgi saprast, kas ir jūsu mērķauditorija un uzrunāt to nepastarpināti gan klātienē, gan izmantojot sociālos tīklus, Comperio ir īstais sadarbības partneris. Mēs izprotam šī brīža informācijas patēriņa paradumu maiņu, tāpēc veltām laiku, lai precīzi uzrunātu Jūsu mērķu sasniegšanai nepieciešamos cilvēkus un organizācijas, atrodot piemērotākos sadarbības partnerus. Zinām arī, kā pasniegt ziņu tā, lai Jums svarīgais vēstījums nokļūtu plašsaziņas līdzekļu uzmanības lokā.

Profesionāli projektu vadītāji

Esam projektu vadītāji ar ievērojamu pieredzi un profesionālām zināšanām projektu vadībā. Mēs zinām, ko nozīmē projektu ieviešana – termiņi, precīzi noformēti dokumenti, atskaites, stingrs budžets, vizuālā identitāte – Jums par to nebūs jāuztraucas. Mēs par to parūpēsimies.

Valstiski nozīmīgu, sociālu jautājumu komunikācija

Pirmsreferenduma kampaņa par Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā un dalības ieguvumu skaidrošana, Latvijas ilgtermiņa attīstības stratēģija līdz 2030. gadam, jauniešu brīvprātīgo darba veicināšana, Valsts vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveide, cilvēku ar invaliditāti integrācija sabiedrībā, sociālā dialoga stiprināšana Latvijā – tie ir tikai daži no procesiem, kas notikuši ar mūsu līdzdalību.

Mūsu stiprākās jomas

  • sabiedrības iesaistīšana un informēšana;
  • pilsoniskās sabiedrības attīstība;
  • brīvprātīgo darbs;
  • izglītība un apmācības;
  • dzimumu līdztiesība;
  • sociālais dialogs;
  • cilvēku ar invaliditāti integrācija sabiedrībā;
  • uzņēmējdarbības attīstība;
  • korporatīvā sociālā atbildība.

Humors, nevis žēlošana var palīdzēt vairāk: tapusi stratēģija pretdiskriminācijas un dažādības veicināšanai

Pēc Sabiedrības integrācijas fonda pasūtījuma, kopā ar  SIA “Safege Baltija” un SIA “Prospero” 2017.gada sākumā izstrādājām “Sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanas pasākumu stratēģiju pretdiskriminācijas un dažādības veicināšanai.”

Lasīt vairāk >>

atrak_ertak_izdevigak

Tapusi rokasgrāmata, lai par Valsts un pašvaldību vienotajiem klientu apkalpošanas centriem uzzinātu pēc iespējas vairāk cilvēku

Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pasūtījuma, Comperio eksperti izstrādāja Rokasgrāmatu pašvaldību darbiniekiem, sniedzot ieteikumus Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru darbības publicitātes nodrošināšanai. Vienlaikus tika izstrādāti arī metodiskie norādījumi VPVKAC salīdzinošai novērtēšanai.

Ceram, ka šie ieteikumi kalpos par iedvesmas avotu stāstot par VPVKAC!

Lasīt vairāk >>

© Copyright - Comperio