Vairāk nekā 1800 Latvijas darba devēju kļuvuši zinošāki un aktīvāk iesaistās sociālajā dialogā

Kopš 2010. gada Latvijas Darba devēju konfederācija (turpmāk – LDDK) veltīja uzmanību Latvijas darba devēju prasmju un kompetenču attīstībai biznesa vadībā, sniedzot atbalstu tiem uzlabojot konkurētspēju un nodrošinot biznesa ilgtspēju ar sociālā dialoga starpniecību.

LDDK, sadarbībā ar augsti kvalificētiem nozares ekspertiem un profesionāļiem, piedāvāja darba devējiem apgūt trīs mācību programmas, kas katra ilga divas vai trīs dienas: „Divpusējais un trīspusējais sociālais dialogs un cilvēkresursu vadība”, „Publiskās – privātās partnerības veicināšana un stratēģiskā vadība”, „Uzņēmuma attīstība un korporatīvā sociālā atbildība”. Apmācības norisinājās kā lekcijas ar atvērta tipa diskusijām par apmācību tēmu, kas sniedza iespēju arī neformālā gaisotnē tikties ar citiem reģiona uzņēmējiem un pašvaldību pārstāvjiem.

„Iespējams, tieši apmācību neformāla puse veicinājusi reģionu uzņēmēju apvienošanos un aktīvāku sadarbību ar sava novada pašvaldību. Priecē tas, ka šo gadu laikā novados izveidotas vairākas jaunas uzņēmēju apvienības,” stāsta Anna Pavlina, LDDK Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta vadītāja.

Apmācības ir noslēgušas. Piecu gadu laikā tajās piedalījušies 1849 darba devēji. Visas trīs programmas noklausījušies 185 dalībnieki, saņemot LDDK Biznesa resursu centra sertifikātu. Apmācības notikušas 25 Latvijas pilsētās, kopā noorganizētas 98 mācību grupas.

Četrus gadus kursu par sociālo dialogu vadīja pieredzējis lektors un nozares praktiķis Aivars Kalniņš. Tas devis iespēju salīdzināt situāciju vairāku gadu garumā un dažādās Latvijas pusēs: „Manuprāt, lielākie ieguvēji bija uzņēmēji reģionos – aktīvie cilvēki, uz kuriem lielā mērā balstās Latvija. Aizņemtības dēļ tiem nav laika braukt uz dažādiem kursiem Rīgā, bet zināšanas par dialogu sabiedrībā, darba devēja un darba ņēmēja dialogu, personāla vadību gan no teorijas, gan no labās prakses piemēriem, palīdzēs uzlabot viņu uzņēmumu konkurētspēju nākotnē.”

Mācības darba devēju organizāciju biedriem un pārstāvjiem bija pieejamas bez maksas, pateicoties Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansējumam. Šo iespēju ir izmantojuši tādi Latvijas uzņēmumi, kā SIA „Baltkom TV”, SIA „Liepājas Olimpiskais centrs”, SIA „Getliņi EKO”, AS „G4S Latvia”, SIA „Komerccentrs dati grupa”, SIA „BM Industrial”, SIA „Liepājas RAS” un daudzi citi.

Mācības notika Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansētā projekta „LDDK administratīvās kapacitātes stiprināšana reģionos” (id.Nr. 1DP/1.5.2.2.1./08/IPIA/SIF/002/02) ietvaros. Apmācības nodrošināja SIA „Comperio”.

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Šis materiāls ir veidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansiālu atbalstu projekta „LDDK administratīvās kapacitātes stiprināšana reģionos” (id.Nr. 1DP/1.5.2.2.1./08/IPIA/SIF/002/02) ietvaros. 85% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 15 % Latvijas valsts ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību. Par materiāla saturu atbild Latvijas Darba devēju konfederācija.

logo3

Neizgudro riteni no jauna. Nopērc to! – Franchise Hub Expo

Baltijas reģiona lielākajā franšīzes izstāde un konference „Franchise Hub Expo 2014“, kas  notika 11. novembrī Rīgā, pulcēja vairāk nekā 100 dalībniekus. Te varēja satikt vairāk nekā 25 zīmolu pārstāvjus, kas piedāvāja iegādāties franšīzi.

Konferencē pasaules līmeņa lektori sniedza izglītojošu ieskatu un biznesa izpratni franšīzes jautājumos, savukārt izstādē, kas notika vienlaikus ar konferenci, bija iespējams personiski satikt vairāku zīmolu pārstāvjus. Netradicionāla svešvalodu apmācība bērniem „Kids&Us” no Spānijas, sporta un brīvā laika pavadīšanas apģērbu ražotāji „Audimas” un nekustamā īpašuma aģentu tīkls „Capital Realty” no Lietuvas, ātrās ēdināšanas leģenda no ASV „Stake’n’shake” – ir tikai daži no zīmoliem, kas meklē biznesa partnerus – franšīzes ņēmējus.

Spāņi Latvijā vēlas dibināt svešvalodu skolu maziem bērniem

Valodu skolu tīkls bērniem „Kids&Us” izmanto netradicionālas svešvalodu mācību metodes, kur bērni jau no viena gada vecuma tiek vispusīgi iepazīstināti ar svešvalodu. Valodu centros mācības notiek ar spēļu, notikumu atstāstu, dziesmu, deju un citu nodarbību palīdzību. Izmantojot šī tīkla izstrādāto metodiku, svešvalodas mācās jau vairāk nekā 65 000 bērnu, bet astoņās valstīs pašlaik darbojas vairāk nekā 200 tīkla mācību centru, kas strādā pēc franšīzes modeļa. „Pēdējo 3 gadu laikā mūsu skolu tīkls ir izaudzis vairāk nekā divas reizes. Mēs novērojam nepārtrauktu 30 procentu lielu pieaugumu katru gadu un nākamajā gadā ceram sasniegt 80 miljonus euro lielu apgrozījumu. Uzskatām, ka „Kids&Us” mācību metodes var veiksmīgi piemērot arī Latvijā,” sekmīgajā pieredzē dalījās „Kids&Us” dibinātāja Natālija Perarnau.

„Audimas” redz potenciālu Latvijas tirgū

Sporta un brīvā laika apģērbu ražotāji „Audimas” Latvijā ir pazīstami jau daudzus gadus. Pārsvarā gan to preces netiek tirgotas firmas veikalos, bet gan kopā ar citiem ražotājiem. Savukārt Lietuvā uzņēmumam ir atvērti 24 veikali, no kuriem 10 strādā pēc franšīzes principa. „Mūsu partneri augstu vērtē mūsu sniegtos pakalpojumus – marketingu, biznesa modeli, sniegto atbalstu un, protams, pārbaudītu un pazīstamu zīmolu. Tajā pat laikā franšīze dod mums iespēju ātrāk attīstīties jaunos tirgos un piesaistīt profesionālus partnerus” – saka Neli Pilkauskiene, „Audimas” vairumtirdzniecības tīkla vadītāja.

„Capital Realty” piedāvā pārbaudītas metodes nekustamā īpašuma aģentu darbā

„Capital Realty” nekustamā īpašuma aģentūru tīklā darbojas 10 nodaļas, kas darbojas pēc franšīzes principa dažādās Lietuvas pilsētās. „Lielākā franšīzes biznesa modeļa priekšrocība ir liela starptautiska brokeru tīkla izveide. Strādājot vienotā tīklā, brokeri var veiksmīgi sadarboties, ātri apmainīties ar informāciju par jauniem objektiem un klientiem. Jo plašāks ir brokeru tīkls, jo ātrāk iespējams noslēgt darījumu. Bet ātrs, efektīvs un kvalitatīvs darījums – tā ir liela vērtība klientu acīs.” tā uzskata „Capital Realty” franšīzes vadītājs Povilas Mazuras. Pēc viņa uzskatiem, ja uzņēmuma darbība ir standartizēta, ir sistematizēta procesu vadība, bet uzņēmuma vadības instrumenti ir viegli piemērojami, tad attīstība, izmantojot franšīzes modeli, ir visai pievilcīga izvēle.

 

Seko mums:

www.twitter.com/FranchiseHubLV

www.facebook.com/Allaboutfranchising

www.franchisehub.eu

http://www.lu.lv/par/projekti/es/2014-2020/interreg/fancaizings/

 

Informācijai:

Konference un izstāde „Franchise Hub Expo” notiek Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Frančaizinga sadarbības tīkla radīšana Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu reģionā” ietvaros. Projekta finansējums no Eiropas Savienības ir 387 585 eiro. Par šīs publikācijas saturu ir atbildīga Latvijas Universitāte, un tā nekādā veidā nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

IKEA, Starbucks Coffee, Burger King – slaveni zīmoli, kas pietrūkst Latvijā. Bet kā tos atvest uz Latviju?

Aptaujā, ko Baltijas reģiona lielākā franšīzes konference un izstāde „Franchise Hub Exporīkoja sadarbībā ar portālu „Delfi“, lasītāji norādīja, Latvijā visvairāk trūkst tādu pasaulē plaši pazīstamu zīmolus kā IKEA, Starbucks Coffee un Burger King. Šie un citi aptaujā minētie zīmoli darbojas pēc franšīzes principa, kas ir piemērotākais veids, lai šādi pasaules milži varētu nokļūt arī tādā salīdzinoši mazā tirgū kā Latvija.

Balsošanā „Delfi” portālā piedalījās vairāk nekā 6800 portāla lasītāji. Tā notika paralēli portāla latviešu un krievu valodas versijās. Gan latviešu, gan krievu versijas lasītāju balsojumā pirmajā vietā izvirzījās IKEA mēbeļu, mājas interjera priekšmetu un iekārtu veikali (45,9% latviešu, 40,4% krievu valodas portāla versijā). Starbucks Coffee saņēma ap 25% balsu abos balsojumos, bet Burger King – ap 10%. Pārējie aptaujā piedāvātie zīmoli, kas arī darbojas pēc franšīzes principa – Dunkin’ Donuts, Hard Rock Cafe, Pizza Hut, Jamie‘s Italian, Stake’n Shake, Dairy Queen – katrs saņēma mazāk nekā 10% balsotāju ievērību.

Līdzīgā aptaujā, kas norisinājās „Delfi” portālā Lietuvā, visbiežāk tika norādīta Starbucks Coffee – 29,9%, tai seko Burger King ar 19,5%, bet trešajā vietā Hard Rock Cafe ar 15,1%. Jāatzīmē, ka Lietuvas aptaujā netika iekļauts IKEA, jo šis veikals Lietuvā jau strādā kopš 2013. gada. Detalizētāki aptaujas rezultāti Lietuvā.

Vairāk nekā 25 pasaulē pazīstami zīmoli piedalīsies arī Baltijas reģiona lielākajā franšīzes izstādē un konferencē „Franchise Hub Expo 2014“ – 11. novembrī Rīgā (Maritim Park Hotel Rīga), tajā skaitā, bet ne tikai – Audimas, Capital Real Estate, Charlie Pizza, Čili Pica, Sbarro, Subway, Pingu’s English. Konferencē pasaules līmeņa lektori sniegs izglītojošu ieskatu un biznesa izpratni franšīzes jautājumos, savukārt izstādē, kas notiks vienlaikus ar konferenci, būs iespēja personiski satikties ar pasaulē un Baltijā slavenu zīmolu pārstāvjiem – franšīzes devējiem, kas meklē biznesa partnerus Latvijā. Dalība pasākumā ir bezmaksas. Reģistrācija uz pasākumu šeit.

„Franšīze nozīmē to, ka uzņēmums par noteiktu samaksu ir ieguvis tiesības Latvijā izmantot zīmolu, produktu receptes, darbības metodiku – citiem vārdiem, visu biznesa sistēmu. Tā ir franšīze – bizness tiek veidots nevis no nulles, bet iegūstot tiesības pārņemt citur pārbaudītās iestrādes un gadu gaitā uzkrāto pieredzi,” – skaidro Lietuvas stratēģiskās vadības konsultantfirmas „Advanced Advice” vadītājs, franšīzes eksperts Iļja Malkins.

Plašāka informācija par izstādi un konferenci www.franchisehub.eu/

Gunta Misāne

Franšīzes izstādes un konferences „Franchise Hub Expo 2014” komunikāciju konsultante

29115356, gunta@comperio.lv

 

Seko mums:

www.twitter.com/FranchiseHubLV

www.facebook.com/Allaboutfranchising

www.franchisehub.eu

http://www.lu.lv/par/projekti/es/2014-2020/interreg/fancaizings/

 

Informācijai:

Konference un izstāde „Franchise Hub Expo” notiek Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Frančaizinga sadarbības tīkla radīšana Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu reģionā” ietvaros. Projekta finansējums no Eiropas Savienības ir 387 585 eiro. Par šīs publikācijas saturu ir atbildīga Latvijas Universitāte, un tā nekādā veidā nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

Aicinām piedalīties konferencē “Eiropas Sociālais fonds – Tev!”

Aicinām Jūs piedalīties Valsts kancelejas un Sabiedrības integrācijas fonda administrēto
Eiropas Sociālā fonda projektu noslēguma konferencē  “Eiropas Sociālais fonds – Tev!” 

 • Kur tika ieguldīti gandrīz 13 miljoni eiro?
 • Vai valsts pārvalde ir kļuvusi efektīvāka?
 • Vai nevalstiskās organizācijas ir kļuvušas stiprākas un aktīvākas līdzdarbojoties lēmumu pieņemšanā?
 • Vai tām ir izdevies radīt jaunus, noderīgus pakalpojumus?
 • Vai valsts un pašvaldību pakalpojumi ir kļuvuši ērtāki?
 • Un kas notiks tālāk jaunajā ES fondu plānošanas periodā?:

tie ir jautājumi, uz kuriem tiks meklētas atbildes konferences moderatora Haralda Burkovska vadībā.

Konference dos iespēju izvērtēt sasniegumus ne tikai Latvijā, bet arī salīdzināt visu Baltijas valstu paveikto, jo konferencē piedalīsies arī Lietuvas un Igaunijas pārstāvji.

Trešdien, 2014. gada 12. novembrī, 9:30 – 16:30 (reģistrācija no 9:00)

Konferenču zāle “Citadele”, Republikas laukums 2A (ieeja no Eksporta ielas).

Lūdzu, reģistrējiet dalību līdz 7. novembrim http://ejuz.lv/pieteikums vai pa telefonu: 26 539 539

Plaškāka informācija par konferenci un konferences darba kārtība šeit

 

Meklējam asistentus – tulkus pasākumam FRANCHISE HUB EXPO

2014.gada 11. novembrī Rīgā notiks „FranchiseHub Expo” – starptautiska izstāde un konference. Konferencē pasaules līmeņa lektori sniegs izglītojošu ieskatu un biznesa izpratni franšīzes jautājumos, savukārt izstādē, kas notiks vienlaikus ar konferenci, personiski satiksies starptautiski franšīzes devēji un vietējie investori.

Lai nodrošinātu veiksmīgu konferences un izstādes norisi, meklējam vairākus asistentus – tulkus.

Prasības:

 • Brīva latviešu, angļu un krievu valodu pārzināšana;
 • Komunikabilitāte.

Kad:

 1. gada 11. novembris, 8:00 – 16:00

Kur

Maritim Park Hotel Rīga (Slokas iela 1)

Pienākumi:

Atbalsts konferences un izstādes viesiem, tulkojot individuālās tikšanās, palīdzot viesiem orientēties pasākuma norises laikā u.tml. darbi.

Piedāvājam:

 • Samaksu par darbu: 50 EUR apmērā (pēc nodokļu nomaksas)
 • Ēdināšanu pasākuma laikā (kafijas pauzes un pusdienas)
 • Iespēju iepazīties ar starptautiska līmeņa franšīzes ekspertiem, vietējiem uzņēmējiem un investoriem.

Plašāka informācija par pasākumu www.franchisehub.eu

Pieteikšanās līdz 2014. gada 3. novembrim nosūtot CV uz comperio@comperio.lv. Tālrunis uzziņām: 26569696

Aptauja: Kuri slaveni zīmoli vēl pietrūkst Latvijā?

Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par to, kuri pasaulē pazīstami zīmoli vēl pietrūkst Latvijā, Baltijas reģiona lielākā franšīzes konference un izstāde „Franchise Hub Expo sadarbībā ar portālu „Delfi“ no 20. oktobra līdz 2.novembrim rīko aptauju, aicinot balsot par kādu no deviņiem pasaules mēroga zīmoliem, kuri vēl nav pārstāvēti mūsu valstī.

Daudzi pasaulslavenie zīmoli latviešiem jau ir pazīstami. Nevienu vairs neizbrīnīs ātrās ēdināšanas restorāni „McDonald‘s”, „Mango“ apģērbi, „The Body Shop” kosmētika vai „Jysk“ veikali, kas piedāvā preces mājas labiekārtošanai. Tomēr virkni pasaulslavenu zīmolu var redzēt tikai ārzemju braucienos vai filmās, jo Latvijā to vienkārši nav. Latvijas tirgū nav pārstāvētas ne tikai „Starbucks” kafejnīcas vai „Dunkin’ Donuts” virtuļu veikaliņi, bet arī  rokmūzikas iedvesmoto kafejnīcu tīkls „Hard Rock Cafe”, hamburgeru „karalis” – ātrās ēdināšanas restorāni „Burger King”, „IKEA“ mēbeļu, mājas interjera priekšmetu un iekārtu veikali un daudzi citi pasaulē labi pazīstami zīmoli. Daudzi no šiem zīmoliem darbojas pēc franšīzes principa, un tas ir veids kā šie zīmoli var nokļūt arī Latvijā.

„Franšīze nozīmē, ka uzņēmums par noteiktu samaksu ir ieguvis tiesības Latvijā izmantot zīmolu, produktu receptes, darbības metodiku – citiem vārdiem, visu biznesa sistēmu. Tā ir franšīze, – kad bizness tiek veidots nevis no nulles, bet iegūstot tiesības pārņemt citur pārbaudītās iestrādes un gadu gaitā uzkrāto pieredzi”, – skaidro Lietuvas stratēģiskās vadības konsultantfirmas „Advanced Advice” vadītājs, franšīzes eksperts Iļja Malkins.

Aicinām ikvienu piedalīties aptaujā un balsot par pasaulē atpazīstamiem zīmoliem, kurus vēlaties redzēt arī Latvijā. Aptauja var kļūt par pamudinājumu zīmoliem un vietējiem investoriem vienoties, lai šos zīmolus atvestu uz Latviju.

Vairāki pasaulē pazīstami zīmoli piedalīsies arī Baltijas reģiona lielākajā franšīzes izstādē un konferencē „Franchise Hub Expo 2014“ – 11. novembrī Rīgā (Maritim Park Hotel Rīga). Konferencē pasaules līmeņa lektori sniegs izglītojošu ieskatu un biznesa izpratni franšīzes jautājumos, savukārt izstādē, kas notiks vienlaikus ar konferenci, būs iespēja personiski satikties ar pasaulē un Baltijā slavenu zīmolu pārstāvjiem – franšīzes devējiem. Dalība pasākumā ir bezmaksas. Reģistrācija uz pasākumu šeit.

Plašāka informācija par izstādi un konferenci www.franchisehub.eu/

 

Kristīne Bērziņa

Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes pētniece

e-pasts: kristine.berzina@lu.lv

Seko mums:

www.twitter.com/FranchiseHubLV

www.facebook.com/Allaboutfranchising

www.franchisehub.eu

http://www.lu.lv/par/projekti/es/2014-2020/interreg/fancaizings/

 

Informācijai:

Konference un izstāde „Franchise Hub Expo” notiek Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Frančaizinga sadarbības tīkla radīšana Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu reģionā” ietvaros. Projekta finansējums no Eiropas Savienības 387 585 eiro. Par šīs publikācijas saturu ir atbildīga Latvijas Universitāte un tā nekādā veidā nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

logo_rinda_bezHUB

Gatavojamies Mazā biznesa dienai – šogad 15.novembrī

30.septembrī Latvijas Mazo un vidēju uzņēmumu forums (turpmāk – MVU Forums) un sadarbības partneri iepazīstināja klātesošos par iniciatīvas „Atbalsti mazo biznesu” aktivitātēm, mazo un vidējo uzņēmumu (turpmāk – MVU) ekonomisko situāciju, kā arī par MVU prioritātēm jaunajai Saeimai.

MVU Forums valdes priekšsēdētāja Elīna Egle: „Neraugoties uz uzņēmēju paveikto pēdējo gadu laikā, ekonomiskās krīzes nav beigusies, amatpersonām ir jādara vairāk, lai nostiprinātu izaugsmi un kvalitatīvu darbavietu radīšanu Latvijā. Ekonomikas stiprināšanai ir jābalstās uz diviem pīlāriem: pirmkārt pie ierobežotā publiskā finansējuma iespējām, tas ir jāizmanto cilvēkkapitala kvalifikācijas celšanā un infrastruktūrā un otrkārt, jāpanāk, ka investīcijas uzņēmējdarbībā kļūst pievilcīgākas ņemot vērā visus konkurētspējas aspektus, sākot no reālām strukturālām reformām, lai radītu jaunas uzņēmējdarbības iespējas un beidzot ar tiesisko regulējumu, kas nerada liekus apgrūtinājumus. Publiskam sektoram jānodrošina efektīva administrācija, kā arī kvalitatīvi un pieejami sabiedriskie pakalpojumi. Jāuzlabo strādājošo un jauniešu kvalifikācija un jāmodernizē darba tirgus. Visbeidzot jānodrošina piekļuvi finansējumam, modernām tehnoloģijām un resursiem, piemēram, enerģijai par konkurētspējīgām cenām, kā arī labāka piekļuve trešo valstu tirgiem.”

SIA Lursoft valdes priekšsēdētāja Iluta Riekstiņa: „Uzņēmumu, kuri piedalījās pagājušajā gadā šajā iniciatīvā, vidējais apgrozījums gada laikā audzis par 18%, sasniedzot teju 28 tūkst. EUR. Jāpiebilst, ka tas ir par 1 750 EUR vairāk nekā pērn apgrozījis vidēji viens uzņēmums valstī. Gada laikā audzis arī uzņēmumu nodarbināto darbinieku skaits – no 2 līdz 3. Pēc aprēķiniem, pagājušajā gadā ar apgrozījumu, kas uz vienu darbinieku veido vismaz 7000 EUR, Latvijā strādājuši 52 117 uzņēmumi un tie kopā nodarbinājuši nedaudz vairāk nekā 590 tūkst. darbinieku. Populārākās darbības nozares starp šiem uzņēmumiem bijušas kravu pārvadājumi pa autoceļiem, sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana, kā arī konsultēšana komercdarbībā un, protams, arī tirdzniecība.”

Ekonomikas ministrija MVU Forumam pasniedza arī diplomu, kurš apliecina, ka Mazā biznesa diena tika nominēta, kā 2013.gada labākā nacionālā līmeņa iniciatīva mazā biznesa atbalstam „European Enterprise Promotion Awards” ietvaros.

Iniciatīvas „Atbalsti mazo biznesu!” ietvaros sadarbības partneri nākamo divu mēnešu laikā aktīvi aicinās MVU piedalīties Mazajā biznesa dienā, kas tradicionāli ik gadu norisinās novembra trešajā sestdienā – šogad 15.novembrī. Mazie un vidējie uzņēmumi varēs piedāvāt savus pakalpojumus un produktus, izmantojot www.mazabiznesadiena.lv bezmaksas mārketinga rīkus un komunikācijas kanālu iespējas sociālajos tīklos, kas sagatavoti ar partneru atbalstu. Partneri aicinās aktīvi iesaistīties arī pašvaldības un patērētājus, lai ar saviem pirkumiem atbalstītu MVU darbību un pastāvēšanu. Īpaši aicinām vidējos un lielos uzņēmumus sagatavot savus īpašos piedāvājumus Mazā biznesa dienā!

Iniciatīvas „Atbalsti mazo biznesu!” partneri šogad ir A/S SEB, SIA Lursoft, VAS Latvijas Pasts, SIA Venden, SIA Baltic Id, SIA Pegasus Group un Rīgas Dome, CV-online, Inbox.lv.

Viss par Mazā biznesa dienu, Lursoft pētījumu un MVU foruma prioritātēm mazā biznesa atbalstam –prezentācijā

Kontaktpersona:

Eduards Filippovs

MVU Foruma izpilddirektors

E-pasts: eduards.filippovs@mvuforums.lv

Mob.tel.: +371 29247037

Kas ir franšīze un kā tā var palīdzēt attīstīt vai uzsākt biznesu?

Latvijas Universitāte sadarbībā ar Lietuvas Darba devēju konfederāciju un Baltkrievijas Uzņēmēju konfederāciju 9. oktobrī aicina ikvienu esošo un topošo uzņēmēju piedalīties biznesa seminārā Daugavpilī „Franšīze – Tava biznesa attīstībai vai uzsākšanai”.

Seminārā franšīzes eksperti Juris Roganovs (Latvija) un Viktorija Malkina (Lietuva) iepazīstinās ar franšīzes jēdzienu, tās darbības pamatiem un juridiskiem aspektiem. Lektori stāstīs par to kā kļūt par veiksmīga biznesa īpašnieku un skaidros, kādos gadījumos apsvērt franšīzes iegādi un, kā to iegūt. Eksperti skaidros arī par iespējām attīstīt savu esošo biznesu, pārvēršot to par starptautiska līmeņa franšīzes tīklu un skaidros kādos gadījumos apsvērt franšīzes izveidi un, kā to radīt.

Kristīne Bērziņa, Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes pētniece norāda:Ikdienā iepērkoties Narvessen kioskos, Stendera ziepju fabrikas veikalos vai dzerot tasīti kafijas Double Coffee, mēs ne vienmēr apjaušam, ka daudzi no tiem strādā pēc franšīzes principa, t.i., citi uzņēmēji ir iegādājušies tiesības strādāt zem šo zīmolu vārda. Iegādājoties franšīzi, viņi ieguvuši gatavu zīmolu, pārbaudītu uzņēmējdarbības sistēmu un iespēju izvairīties no daudzām kļūdām, kas rodas uzsākot jaunu biznesu.

Seminārs notiks 2014. gada 9. oktobrī, Daugavpilī, viesnīcā „Good Stay Dinaburg” (Dobeles iela 39) 9:00 – 16:15. Dalība seminārā bezmaksas. Apmācības notiks krievu valodā. Tiks nodrošinātas kafijas pauzes un pusdienas.

Pieteikšanās līdz 7. oktobrim elektroniski šeit. Plašāka informācija: 26569696, comperio@comperio.lv

Šis seminārs ir viens no vairākiem semināru ciklā, kas tuvāko mēnešu laikā notiks Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā. Novembrī tiem sekos „FranchiseHub Expo” – izstādes un konferences: 11. novembrī Rīgā, 12. novembrī Viļņā, 14. novembrī Minskā. Konferencē pasaules līmeņa lektori sniegs izglītojošu ieskatu un biznesa izpratni franšīzes jautājumos, savukārt izstādē, kas notiks vienlaikus ar konferenci, personiski satiksies starptautiski franšīzes devēji un vietējie investori. Plašāka informācija par pasākumiem www.franchisehub.eu/

Pielikumā:

Ielugums un semināra darba programma latviešu valodā.

Ielūgums un semināra darba programma krievu valodā.

 

Kristīne Bērziņa

Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes pētniece

e-pasts: kristine.berzina@lu.lv

Seko mums:

www.twitter.com/FranchiseHubLV

www.facebook.com/Allaboutfranchising

www.franchisehub.eu

http://www.lu.lv/par/projekti/es/2014-2020/interreg/fancaizings/

Informācijai:

Seminārs notiek Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Frančaizinga sadarbības tīkla radīšana Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu reģionā” ietvaros. Projekta finansējums no Eiropas Savienības 387 585 eiro. Par šīs publikācijas saturu ir atbildīga Latvijas Universitāte un tā nekādā veidā nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

logo_rinda_bezHUB

Sākoties jaunajam mācību gadam, arī Latvijas darba devējiem iespēja gūt jaunas zināšanas LDDK mācību programmās

Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) Biznesa resursu centrs izsludina pieteikšanos uz mācību programmām 2014. gada rudens sesijā. Piedāvājam papildināt zināšanas sociālā dialoga un cilvēkresursu vadības, korporatīvās sociālās atbildības, publiskās – privātās partnerības jomās. Šo iespēju kopš 2010.gada jau izmantojuši vairāk nekā 1500 darba devēji – uzņēmēji un pašvaldību pārstāvji visā Latvijā.

2014. gada rudenī mācību programmas notiks Rīgā, Ogrē, Bērzē, Daugavpilī un citās pilsētās.

LDDK Biznesa resursu centrs, sadarbībā ar augsti kvalificētiem nozares ekspertiem un profesionāļiem, piedāvā trīs mācību programmas, kas katra ilgst divas dienas:

1. „Divpusējais un trīspusējais sociālais dialogs un cilvēkresursu vadība”,

2. „Publiskās – privātās partnerības veicināšana un stratēģiskā vadība”,

3. „Uzņēmuma attīstība un korporatīvā sociālā atbildība”.

Visas trīs mācību programmas darba devēju organizāciju biedriem un pārstāvjiem ir pieejamas bez maksas. Dalībnieki saņems aktuālākos materiālus gan elektroniski, gan izdales veidā, kā arī katras mācību programmas noslēgumā tiks pasniegti apliecinoši sertifikāti. Mācību programmās ietvertas lekcijas ar atvērta tipa diskusijām par mācību tēmu.

Detalizēta informācija par visu mācību programmu norises vietām un datumiem, pieteikuma anketa regulāri tiek atjaunota un ir pieejama www.comperio.lv

Pieteikšanās nosūtot pieteikuma anketu pa e-pastu info@comperio.lv. Tālruņi uzziņām: 26569525, 29112228. 

 

Informācijai:

Mācības notiek Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansētā projekta „LDDK administratīvās kapacitātes stiprināšana reģionos” (id.Nr. 1DP/1.5.2.2.1./08/IPIA/SIF/002/02) ietvaros. Mācību programmas nodrošina SIA „Comperio”. Šīs mācību programmas tiks piedāvātas līdz 2014.gada beigām visā Latvijā.

LDDK Biznesa resursu centrs darba devējiem piedāvā bezmaksas kursus, seminārus, praktiskus materiālus, pētījumus un rīkus profesionālajai pilnveidei un uzņēmumu/ organizāciju darbības pilnveidei. Lai Jūs būtu pirmie, kas uzzina par jaunākajām iespējāmdarba devējiem, aicinām sekot mums:

 

 

Informācijai par darba devēju apmācībām:

Gunta Misāne, SIA „Comperio” valdes priekšsēdētāja

Tālr.: 29115356 info@comperio.lv,

 

 

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Šis materiāls ir veidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansiālu atbalstu projekta „LDDK administratīvās kapacitātes stiprināšana reģionos” (id.Nr. 1DP/1.5.2.2.1./08/IPIA/SIF/002/02) ietvaros. 85% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 15 % Latvijas valsts ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību. Par materiāla saturu atbild Latvijas Darba devēju konfederācija.

 

Izstrādā priekšlikumus, lai valsts un pašvaldību pakalpojumus varētu saņemt vienkopus

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar vairākām valsts iestādēm un pašvaldībām piedāvā izveidot Valsts vienotos klientu apkalpošanas centrus (VVKAC) lielākās apdzīvotās vietās, valsts iestāžu sniegtos pakalpojumus pēc iespējas apvienojot ar pašvaldību pakalpojumiem, bet pārējos novados pašvaldības sniegs dažus no valsts pakalpojumiem.

Par šādas pieejas dzīvotspēju liecina VVKAC tīkla pilotprojekts, kas tika īstenots šī gada pirmajā pusgadā. Pilotprojekta noslēguma diskusijā VARAM valsts sekretāra vietnieks IKT jautājumos Arnis Daugulis uzsvēra: „Pilotprojekts ļāva pārliecināties par to, ka valsts iestādes un pašvaldības var strādāt kopā un ir gatavas sadarboties, lai to pakalpojumi kļūtu ērtāki un pieejamāki iedzīvotājiem, uzņēmējiem un nevalstiskajām organizācijām. Visās projektā iesaistītajās pašvaldībās sajutām iedzīvotāju atbalstu un patiesu ieinteresētību, lai turpinātu darbu. Šobrīd mūsu uzdevums ir vienoties par labāko modeli VVKAC tīkla izveidei visā Latvijas teritorijā.” Šie centri dos iespēju taupīt laiku un naudu, apmeklējot vienu klientu apkalpošanas centru, tā vietā, lai saņemtu sev nepieciešamos pakalpojumus atsevišķi katru savā valsts vai pašvaldības iestādē.

Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra „SKDS” direktors Arnis Kaktiņš norāda, ka saskaņā ar maijā veiktās sabiedriskās domas aptaujas datiem, 75,7% Latvijas iedzīvotāji atbalsta iespēju saņemt visus valsts pakalpojumus vienuviet, bet 71,6% vēlētos vienuviet saņemt gan valsts, gan pašvaldību pakalpojumus. Tikai 19,4% uzskata, ka ir jāsaglabā esošā kārtība, kad valsts un pašvaldību pakalpojumi tiek sniegti katrs savā iestādē. Ar aptauju rezultātiem var iepazīties šeit.

Pilotprojekta laikā visos centros kopā tika apkalpoti vairāk nekā 12 tūkstoši klienti, kas aptaujas anketās gandrīz vienbalsīgi pauž apmierinātību ar centros pieejamajiem pakalpojumiem un to kvalitāti.

VVKAC tīkla pilotprojektu ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu 2014.gada pirmajā pusgadā īstenoja VARAM sadarbībā ar vairākām valsts iestādēm un pašvaldībām. Izvērtējot sasniegtos rezultātus, VARAM šobrīd gatavo papildinātu 2013. gada februārī apstiprinātās Ministru kabineta „Koncepcijas par publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi” versiju, kas tiks iesniegta izskatīšanai Ministru kabinetā 2014.gada rudenī. Šī koncepcija būs pamats tam, lai visā Latvijā tiktu izveidots VVKAC tīkls.

Lai arī pilotprojekts ir noslēdzies, Rojas un Auces pašvaldības ir gatavas turpināt iesākto sadarbību ar valsts iestādēm un arī turpmāk šeit varēs saņemt atsevišķus Lauku atbalsta dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Uzņēmumu reģistra un Valsts zemes dienesta pakalpojumus.

Daugavpilī un Valmierā VVKAC turpinās darbu līdz jūnija beigām.

 

Informācijai:

Valsts vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveide ir tikai viens no darbības virzieniem ceļā uz ērtākiem un kvalitatīvākiem valsts un pašvaldību pakalpojumiem. Lai radītu vienotus nosacījumus visiem publisko pakalpojumu sniedzējiem, pakalpojumi kļūtu kvalitatīvāki un to saņemšana ērtāka, ir izstrādāts Publisko pakalpojumu likuma projekts, kas 2014. gada 8.maijā tika izskatīts Saeimā 1. lasījumā. Tiek radītas jaunas iespējas saņemt pakalpojumus elektroniski. Lai nevajadzētu tos meklēt dažādo iestāžu vai pašvaldību tīmekļa vietnēs, arvien vairāk publiskie pakalpojumi elektroniski ir pieejami vienotajā portālā www.latvija.lv. Tiem cilvēkiem, kuri pagaidām vēl nav gatavi izmantot e-pakalpojumus, tiek plānotas apmācības un klātienes konsultācijas, tiek veidoti interneta pieejas punkti bibliotēkās.

 

Infografika: Publisko pakalpojumu pilnveide

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Sabiedrisko attiecību nodaļa

Tel.: 67026533

E-pasts: prese@varam.gov.lv
www.twitter.com/VARAM_Latvija

 

Informācijai:

Inese Bērs, pilotprojekta komunikāciju konsultante,

inese@comperio.lv, 26569696

 

 

Plašāka informācija par Valsts vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla pilotprojektu:  www.vvkac.lv  un www.twitter.com/vvkac

 

 

 

Valsts vienoto klientu apkalpošanas centru pilotprojekts tiek īstenots projekta Nr.1DP/1.5.1.2.0/08/IPIA/SIF/002 “Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidošana” ietvaros. 85% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 15% Latvijas valsts. Aktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.